Matens väg genom kroppen
Steg 1: Munhålan. I munhålan tuggar tänderna sönder maten. Spottkörtlar tillverkar saliv, som
blandas med maten och gör det lättare att svälja. I saliven finns enzymet amylas, som bryter ner
kolhydrater. Den söndertuggade maten transporteras sedan vidare genom svalget och matstrupen till
magsäcken.
Steg 2: Magsäcken. I magsäcken finns magsaft som fortsätter att bryta ner maten. Här finns enzymet
pepsin, som är bra på att bryta ner proteiner. Magsaften innehåller också saltsyra, och de flesta
bakterier som finns i maten dör när de kommer ner i den sura magsäcken. Maten består nu av mycket
små delar när den fortsätter in i tunntarmen.
Steg 3: Tunntarmen. Den första delen av tunntarmen heter tolvfingertarmen, och här finns enzymer
från bukspottkörteln vilka bryter ner proteiner och fetter. I tunntarmen sker den sista
sönderdelningen, och sedan kan blodet ta upp näringsämnen och transportera dem till kroppens olika
delar. Cellerna i kroppens olika organ kan nu använda näringsämnena i sin ämnesomsättning.
De delar av maten som kroppen inte kan använda fortsätter genom tjocktarmen och sedan ut ur
kroppen genom ändtarmen. Mellan ett och två dygn efter att man ätit kommer återstoden ut genom
ändtarmen. Den andra restprodukten, urinen, bildas i njurarna och lämnar kroppen genom urinröret.
Källa: NE