FRÅGEFORMULÄR ”21dagars träning”

advertisement
FRÅGEFORMULÄR
AlkaGreensmetoden (21 dagar)
Gör så här:
* Ta 2 stycken AlkaGreens kapslar 3 gånger dagligen tillsammans med vatten
(förslagsvis morgon, middag, kväll) = 6 kapslar/dag.
* Andningsträna med Relaxatorn 15 minuter varje kväll innan du går och lägger dig.
* Drick ca 2 liter vatten per dag
Hur upplever du att du mår just nu ( innan du börjar)?
Varför börjar du (Mål)?
Nedan vill vi att du fyller i hur du känner dig efter/under tiden du gjort enligt vår
metod.
Du graderar dina upplevelser på en skala 1-10, där 1 = mycket dålig och 10 = mycket
bra.
VECKA 1
Dag
Hälsa
Stress
Energi
Sömn
Harmoni
Hälsa
Stress
Energi
Sömn
Harmoni
Hälsa
Stress
Energi
Sömn
Harmoni
1
2
3
4
5
6
7
VECKA 2
Dag
1
2
3
4
5
6
7
VECKA 3
Dag
1
2
3
4
5
6
7
Har du märkt något annat under tiden du provat AlkaGreensmetoden?
Namn:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefon:
Vill du ha mer information, gå in på www.alkagreens.se
Download