Avser Stadium I o II - LiU

advertisement
Temaplan: Neuro – Sinne – Psyke – Rörelse, Termin 5 (9 veckor)
Läkarprogrammet, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
Web-scenarier
Problemområden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Diplopi/ptos: kranialnerver, ögonrörelser
Synfysiologi
Hörsel
Anosmi: Lukt/Smak
Smärta: neurogen
smärta, nervskada
Tumör: Huvudvärk
Blödning: Pares, ICP
Infarkt: Kärl
Polyneuropati: neurofysiologi
MS: demyelinisering
Alzheimer: neurodegeneration, minne
Parkinson: basala
ganglier, dopamin
Schizofreni
Beroende: abstinens,
tolerans
Affektiv sjukdom:
depression, ångest
Sömn: sömnstörningar
och fysiologi
Scenariers karaktäristika
Antal av nedanstående:
Kvinnor: 10
Män: 6
Ålder
<18:
18-65: 17
66-80: 1
>80:
Ej svensk etnisk bakgrund:
Ej patientproblem:
Mål:
Huvudkoncept
Psyke
Stressreaktioner
Psykoser
Depressioner
Sömnstörningar
Beroende
Sinne
Dubbelseende
Anosmi
Nedsatt hörsel
Akut och kronisk
smärta
Rörelse
Neuropati
Demens i hjärnan
Parkinsons sjd.
MS
Hjärntumör
Stroke
Föreläsningar
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
2015-06-09
Funktionell neuranatomi:
introduktion 1 och 2
Klinisk neuroanatomi
Kranialnerver
Cerebral cirkulation
Huvudet, dess muskler och
blodförsörjning
Retinas och synbarkens fysiologi
Hörselfysiologi
Örats funktioner
Ledundersökning
Hjärnans embryologi
Grundläggande smärtmekanismer
Analgetika och anestetika
Hjärntumörer
Hjärnans neurotransmittorsystem
Ischemi- och traumamekanismer i
hjärnan
Metoder för avbildning av hjärnans
struktur och aktivitet
Jonkanalers roll i sjukdom och
behandling
Registrering av CNS funktion
Kognition och minne
Emotion
Neurodegeneration
Från tanke till rörelse
Psykisk status
Rörelsesjukdomar
Översikt över psykiska sjukdomar
Temperaturreglering
Neuropsykofarmakologi
Clinical reasoning: neuroanatomi
Neurobiologin bakom beroende
Översikt över beroendeframkallande
medel
Sömn, vakenhet och medvetslöshet
Laborativa moment
Demonstrationer
Anatomi: visning hjärna
Anatomi: visning hjärna,
fördjupning
Histologi: Sinnesorgan
Klin-kem: Likvor
Seminarier
Presentationer
Färdighetsträning
Oftalmoskopi
Balansundersökning
ÖNH-status
Ledundersökning
Neurologiskt status
Psykisk status
Övrigt, ej
temaspecifikt
Clinical reasoning
seminarier:
Patologi
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards