Orienteringskurs i Hjärnans biokemi (KN1001)

advertisement
Orienteringskurs i Hjärnans biokemi (KN1001)
Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet, ger HT 2011 kursen på kvartsfart med
föreläsningar TORSDAGAR kl. 18-20 i Magnélisalen, Kemiska övningslaboratoriet, Svante Arrhenius
väg 16.
Preliminärt schema.
datum
föreläsning
1/9 AF
Upprop och introduktion
Kapitel i
”Hjärnan” L.
Olsson m.fl.
1
Nervsystemets organisation, Celler i nervsystemet
8/9 AF
Hjärnans anatomi, blod-hjärnbarriären
15/9 AF
Elektriska impulser; jonkanaler och pumpar
29/9 AF
Kemisk signalöverföring; klassiska neurotransmittorer och receptorer.
6/10 AF
Neurotoxiner & syntetiska nervgifter
13/10 AF
Hjärnans utveckling
20/10 AF
Hjärnskador, stroke, epilepsi
19, 22, 24
27/10 ALS
Neurodegenerativa sjukdomar (Parkinson, ALS, Huntington, MS)
25, 26, 28
10/11 KI
Minnet, demens & Alzheimer’s sjukdom
17/11 AF
Stress, Sömn
24/11 ALS
Psykiska sjukdomar (t.ex. depression, bipolär sjukdom, ångest, schizofreni)
1/12 AF
Smärta & smärtlindring
13
8/12 AF
Belöningssystemet, beroendeframkallning och droger
12
15/12 AF
Emotioner
9
AF: Docent Anna Forsby
KI: Professor Kerstin Iverfeldt
ALS: Dr. Anna-Lena Ström
1, 2
3
10
7, 27
8
16-18
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards