Vill Du delta i en forskningsstudie om hörselnedsättning

Vill Du delta i en forskningsstudie om hörselnedsättning, språkprocesser och minne?
Forskarskolan HEAD bedrivs i samarbete mellan Linköpings och Örebros universitet inom ramen
för det tvärvetenskapliga Institutet för Handikappvetenskap (IHV). HEAD står för HEaring And
Deafness och bedriver forskning inom området hörsel och dövhet. Ett intresseområde är hur
personer med dövhet eller hörselskada utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i
vardagssituationer. Forskarskolan har ett nära samarbete med bland annat Hörselvården,
Linköpings universitetssjukhus. Denna studie sker inom ramen för HEAD.
Tidigare forskning har visat att grav hörselnedsättning på sikt leder till en försämring av de
fonologiska representationer som finns lagrade i hjärnan. Man kan beskriva det som att
ljudminnet av hur olika ord låter bleknar eller förändras. Fonologiska representationer har en
viktig roll i vår förmåga att lätt uppfatta ord och i att plocka fram ord och deras betydelse ur
minnet.
ERP (Event Related Potentials), en form av EEG, är en etablerad metod att mäta hjärnans
aktivitet. Våra hjärnceller kommunicerar med varandra genom att skicka elektriska impulser. När
många celler inom ett område signalerar samtidigt kan den elektriska aktiviteten fångas upp och
registreras av elektroder på huvudet. Elektroderna sitter på ett nät som dras över huvudet och ser
ut som på bilden ovan.
Vi gör nu en studie där vi med hjälp av ERP vill undersöka hur hjärnan hanterar språkliga
processer efter lång tids hörselnedsättning och om den gör det med hjälp av andra strategier än
när hörseln är inte varit nedsatt. Vi söker därför deltagare i åldersgruppen 55-75 år, med eller
utan hörselnedsättning.
Om Du vill delta i studien kommer Du att kallas till Hörselvården för audiometrisk testning.
ERP-registreringen sker i våra lokaler på Linköpings universitet. Före registreringen kommer Du
att få göra några test som bland annat mäter fonologisk förmåga, ordförståelse och logisk
förmåga.
Efter att ha satt på Dig elektrodnätet kommer Du sedan att få sitta framför en dator. På skärmen
kommer Du att få se ordpar. Du får göra tre olika uppgifter i förhållande till ordparen. Du svarar
genom att trycka på en ja-knapp eller en nej-knapp. Det tar ungefär 50 minuter och under tiden är
det viktigt att Du sitter alldeles stilla och blinkar så lite som möjligt utanför de pauser som ges
ungefär 1 gång/minut. Detta kan efter ett tag upplevas tröttande och mot slutet kan nätet kännas
lite obekvämt. Sedan tar vi av Dig nätet och Du kommer att få göra en uppgift till.
Hela proceduren tar ca 3-4 timmar och om Du föredrar går det bra att dela upp det på två
tillfällen. I sådana fall gör vi testerna vid ett tillfälle och ERP-registreringen vid ett annat.
Utöver reseersättning till och från universitetet får Du ingen ekonomisk ersättning för att delta.
Om Du vill får Du en bild på Dig själv i ERP-nät, en bild på dina hjärnvågor och en kaffekopp
med universitetets logotyp som tack för besväret.
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta deltagandet utan att
behöva uppge något skäl. Din behandling inom Hörselvården kommer inte på något sätt påverkas
av om Du väljer att delta eller inte.
Om Du vill veta mer eller är intresserad av att delta i studien är Du välkommen att höra av
Dig till doktorand Elisabet Classon för mer information!
(se kontaktuppgifter nedan)
Linköping 090331
Projektledare
Professor Jerker Rönnberg
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande IBL, IHV
Linköpings universitet
Tel: 013-28 21 07
E-mail [email protected]
Doktorand
Elisabet Classon
HEAD graduate school
IHV, IBL
Linköpings universitet
Tel: 013-28 22 49
E-mail [email protected]