Vi finns på - Region Halland

advertisement
Vi finns på
Hallands sjukhus Halmstad, Hörselvården
Kommunikationscentrum, målpunkt K
Hallands sjukhus Kungsbacka
Tölövägen 17, Hus 8
Kontakta oss

Via telefon 035-14 61 44
telefontid måndag-fredag 08:00-09:00

Via texttelefon 035-15 78 80

Via Mina Vårdkontakter på www.1177.se/halland
Hörselteamet i Halland
Vuxenteam
Känner du att du har svårt att uppfatta vad som
sägs i vissa sammanhang? Tycker du att det är
svårt att delta i samtal på grund av att du inte hör
vad andra säger och att du ofta måste be personer
repetera det han/hon sa eller slutar du att lyssna?
Vilka är vi?
Vi arbetar i team för dig och dina närstående. Vårt team består
av flera olika yrkesgrupper: audionom, specialpedagog, kurator,
teckenspråkslärare, läkare, logoped, och administratör.
Att leva med en hörselnedsättning kan påverka hela din
livssituation. Du kan ha svårt att följa med i samtal om flera
personer pratar samtidigt vilket kan leda till en känsla av
utanförskap.
All planering görs i samråd med dig utifrån dina behov.
Vad kan vi erbjuda?
Rehabilitering både individuellt och i grupp.
Vi har kursverksamhet för dig och dina närstående tex Baskurs
Hörsel, Aktiv Kommunikation och TSS tecken som stöd.
Välkommen!
Vem är vi till för?
Vi på Hörselteamet arbetar för dig som har hörselnedsättning,
dövhet och tinnitus. Du och dina närstående är alltid välkomna
till oss.
När kan Hörselteamet hjälpa dig?
När du och dina närstående vill få ökad kunskap om din
hörselnedsättning och dess konsekvenser.
När du och dina närstående vill ha rådgivning och stöd kring din
hörselnedsättning.
När du vill få hjälp med hanteringen av dina hörseltekniska
hjälpmedel i olika miljöer.
”Till örat genom luftens vågor
fortplantas livets stora frågor.
Men alla livets stora svar,
jag undrar vilken väg de tar?”
Tage Danielsson
Download