Mål med arbetet (vilket/vilka utvärderingskriterium har använts?)

advertisement
Titel: Aktiv kommunikation för barn/ungdomar
Namn: Heléne Hjertman
Telefon: 010-1031477
E-postadress:[email protected]
Projekttid: 2014-03-07 till 2014-09-07
PEOE-nummer (konto att föra över pengarna till): 070-53370
Belopp: 20000:-
Sammanfattning (vad var problemet?)
Ungdomar har under tonåren ett ökat behov att vara som alla andra man blir ofta känsligare och mer
medveten för vad andra tycker. Ungdomar med en hörselnedsättning har dessutom svårigheter både
att hitta förebilder och identitet. De kan även ha svårigheter med hörande och kommunikation i det
vardagliga livet vilket kan påverka deras sociala liv .
Mål med arbetet (vilket/vilka utvärderingskriterium har använts?)
Målet var att använda ett anpassat material ”Aktiv kommunikation” för vuxna för att hjälpa barn och
ungdomar med en hörselnedsättning till en bättre självkänsla genom ökad kunskap och förbättrade
kommunikationsstrategier?
Utvärderingsverktyget CSS har anpassas till barn/ungdom. Vår fråga var om vi kunde använda det
anpassade utvärderingsinstrumentet CSS även inom den kliniska verksamheten?
Resultat

En grupp av barn/ungdommar i åldern 12-14 år träffades vid 5 tillfällen på 2 timmar vardera
där vi provade kursmaterialet ”Aktiv kommunikation” som finns för vuxna och som nu har
anpassats till ungdomar. I kursen lär man om hörsel och olika starategier för att höra så bra
som möjligt för att klara vardagen.

Ungdomarnas respons på kursen var mycket positiv. De var mycket intresserade av att lära
sig mer om sin hörselnedsättning och hur det påverkar deras vardag, de kom också med
förslag på förändringar.

Sammanfattning av utvärderingsenkäten är att den måste omarbetas ytterligare om den ska
kunna användas kliniskt.
Vad och hur har ni har gjort förbättringsarbetet (Vilken metod har
använts?)
Matrialet ”Aktiv kommunikation” har sedan tidigare översatts och utarbetat till vuxna och det har
använts inom den kliniska verksamheten med positiv effekt. Vi har nu anpassat och vidareutvecklat
materialet för att det ska passa barn och ungdomar från 10 – 15 år. Kursen ”Aktiv kommunikation”
med 5 kurstillfällen, 2 timmar vardera med ca 10 ungdomar i ålder 10 – 15 år. Kursen ges i grupp
med 2 kursledare.
Även ett utvärderingsinstrument CSS har anpassats för att passa den aktuella åldern, det har
används före och efter kursen. Varje kurstillfälle har även utvärderats. Allt material har analyserats
och dokumenterats.
Hur ni tänker gå vidare
Det här var ett första försök att hjälpa barn och ungdomar med en hörselnedsättning till en bättre
självkänsla genom ökad kunskap och förbättrade kommunikationsstrategier.
Vi har redan gjort vissa korrigeringar i planering och material. Nästa grupp kommer att starta i
november 2014 och tanken är att fortsätta med denna kurs ca 2 gånger/år.
Utvärderingsmaterialet kommer att justeras för att bättre passa och användas kliniskt.
Download