Utveckla lärandemiljöer och pedagogiskt arbete med anpassningar

advertisement
Utveckla lärandemiljöer och pedagogiskt arbete med
anpassningar för elever med hörselnedsättning,
Stockholm
Aktivitets ID: 86412
Tid: 31 augusti 2016, kl 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Tid: 23 september 2016, kl 09:00 - 16:00
Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
Typ av aktivitet: Kurs
Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson,
Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag: 2016-08-19
Beskrivning
Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, lärandemiljöer, anpassningar,
bedömning, åtgärdsprogram och aktuell forskning. Kursdagarna handlar om delaktighet
och tillgänglighet i det pedagogiska arbetet utifrån ett hörselperspektiv. Stort utrymme
ges för reflektion och möjlighet att göra kopplingar till den egna praktiken.
Mellan kurstillfällena förväntas deltagarna att utföra uppgifter som kommer att ligga till
underlag för kurstillfälle 2.
Medverkande
Helén Bergstadius, Johanna Fredman
Målgruppsbeskrivning
Personal i grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning samt specialskolan
Syfte
Att öka kunskapen om betydelsen av delaktighet hos eleven vid utformandet av en
tillgänglig lärmiljö.
Mål
Att pedagogerna har strategier för att skapa en tillgänglig lärmiljö och för att arbeta med
elevers delaktighet när det gäller elever med hörselnedsättning.
Funktionsnedsättning
Döv – hörselnedsättning
Upplysningar
Upplysningar om innehåll:
Helén Bergstadius, [email protected], 010-473 55 74
Johanna Fredman, [email protected], 010-4735408
Upplysningar om administration:
Eva Timen, [email protected], 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, [email protected], 010-473 51 31
Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser
Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se [email protected]
Förtäring
Kaffe: Ingår
Datum för utskrift:
2017-07-14
KONTAKT I SPSM FORTBILDNING
Telefon: 010 473 50 00
E-post: [email protected]
Download