Spelar storleken någon roll? Är det farligt att

advertisement
LILLA SNOPPBOKEN
Berättelse på teckenspråk, med undertext och svenskt tal, på dvd.
Spelar storleken någon roll? Är det farligt att onanera?
Pojkars egna frågor om sitt kön är utgångspunkten i denna viktiga och frispråkiga bok. Författaren svarar på frågor om anatomi och funktioner, men
han skriver också om olika föreställningar om manbarhet, om kondomens
historia, om alla namn som finns på denna mannens mest framträdande
kroppsdel. Han har intervjuat både
Text: Dan Höjer
pojkar och flickor om hur de upplever
Teckenspråksaktör: Thomas Björkstrand
all oro och allt skryt och tävlande kring
Svenskt tal: Owe Ström
SNOPPEN. Finns verkligen penisavundSpeltid: 116 min.
en, förresten? Gunilla Kvarnström
Best.nr 10733 88 kr exkl. moms
illustrerar friskt och fräckt.
Boken ”Lilla snoppboken” är utgiven av Rabén & Sjögren.
För elever med hörselnedsättning på grundskolans senare del.
LILLA SNIPPABOKEN
Berättelse på teckenspråk, med undertext och svenskt tal, på dvd.
Kan tjejer verkligen få stånd? Och varför växer det hår?
Hur mycket mens är normalt?
Dan Höjer och Gunilla Kvarnström skriver och illustrerar om olika föreställningar kring kvinnlighet och fruktbarhet, om hur det var förr, om onani och
mens. Och naturligtvis också ren snippText: Dan Höjer
fakta. Dan Höjer har intervjuat både
Teckenspråksaktör: Paulina Wlostowski
flickor och pojkar i denna viktiga och
Svenskt tal: Helena Gripe
Speltid: 118 min.
frispråkiga bok. Här finns svaren på
många oroliga och roliga frågor.
Best.nr 10734 88 kr exkl. moms
Boken ”Lilla snippaboken” är utgiven av Rabén & Sjögren.
För elever med hörselnedsättning på grundskolans senare del.
Beställ direkt från Butiken på www.spsm.se eller
[email protected] • Tel 020-23 23 00 • Fax 090-13 75 30
Download