1. ATT TÄNKA PÅ VID

advertisement
Att tänka på vid:
- Bemötande av person med dövblindhet
Tips till dig som känner dig osäker på hur du tar kontakt med personer som inte
ser och hör.
 Hur tar jag kontakt med en person som inte ser och hör?
 Gå fram och lägg din hand på personens axel
 Vänta tills att du ser att ni fått kontakt – när en person har lite syn kvar
kan det ta tid innan han eller hon hittar dig i sitt synfält
 Hur hälsar jag?

En person med kominerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet, har
ofta lite syn kvar fläckvis. En framsträckt hand för att hälsa är ofta svår
att uppfatta. Därför är det helt naturligt för personer med
synnedsättningar att du för din hand ända fram under dennes hand för
att hälsa
 Hur kommunicerar vi?

Med personer som hör lite:
 Prata tydligt och artikulera väl
 Eventuellt finns hörseltekniska hjälpmedel. Då får du prata i en
mikrofon och ljudet av din röst förstärks rakt in i hörapparaten
som personen bär

Med personer som har svenskt teckenspråk som modersmål:
 Om du själv inte behärskar teckenspråk är papper och penna det
enklaste sättet att kommunicera
 Om personen är helt blind, och inte har en ledsagare eller tolk
med sig, är ett tips att skriva bokstäver med ditt finger i handen
för att föra en enkel konversation

För dig som behärskar svenskt teckenspråk:
 Viktigt att tänka på att teckna tydlig till den du möter på ett
avstånd där du ser att ni ser varandra
 Om personen du möter inte kan se visuellt teckenspråk – är det
bara att teckna som vanligt, med din han under dennes, s k
taktilt teckenspråk
 Rumsuppfattning

När man har en kombinerad syn- och hörselnedsättning, dövblindhet,
kan det vara lätt att tappa orienteringen. Därför är det alltid bra att
behålla kroppskontakten när ni väl har fått kontakt
 Erbjud med din hand

Om du vill visa vad du menar, t.ex. visa var det finns en dörr: för då
personens hand ovanpå din hand till handtaget. Då blir det lätt att förstå
vad det är du vill visa. Du bör inte ta tag i personend hand och lägga den
på något okänt, utan ha alltid din hand underst!
 Vad du kan bära med dig

Tveka aldrig att fråga hur ni kan kommunicera bäst

Det finns inga dumma frågor. Personer med kombinerad syn- och
hörselnedsättning, dövblindhet, förklarar ofta mer än gärna

Att dela ett möte är ett samarbete, vare sig du är hörande och seende
eller lever med dövblindhet
Download