Hörselklasser Solanderskolan Öjebyn

Hörselklasser
Solanderskolan Öjebyn
Barn med hörselnedsättning
 F- åk 9
 Grundskolans läroplan (Lgr-11)
 Upptagningsområde:

Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Vad kan vi erbjuda?
•
•
•
•
•
•
Identitet
Teckenspråk
Teknik
Kompetens
Resurser
Ljudsanerad miljö
Utbildningsförvaltningen
Identitet
• ”Hörselidentitet” för
en stark och god
självbild
• Strategier för ett
livslångt lärande
• Identitetsarbete
åk F-9
Utbildningsförvaltningen
Teckenspråk
• Teckenspråk
– Elevens val F-5
– Skolans val 6-9
• Tecken som stöd
Utbildningsförvaltningen
Teknik & miljö
•
•
•
•
•
Naturlig kommunikation
Ny, digital teknik
Bärbar utrustning
Akustiksanerade lokaler
Egen matsal
Utbildningsförvaltningen
Kompetens
• Lärare med
kompetens inom
hörsel
• Ambulerande lärare
• Teckenspråk
Utbildningsförvaltningen
Resurser
• Små undervisningsgrupper
• Individanpassad
undervisning
Utbildningsförvaltningen
Länkar och källor:
• Mer information om oss finns på vår hemsida:
• www.pitea.se/horselklasserna
• Handalfabetet är hämtat från:
http://teckensprakslexikon.su.se/svenskahandalfabetet
• Vill du veta mer om teckenspråk?
http://www4.ur.se/teckensprak
• Samtliga foton är tagna i F-9 D Solanderskolan.
Utbildningsförvaltningen