Hörselklasser Solanderskolan Öjebyn

advertisement
Hörselklasser
Solanderskolan Öjebyn
Barn med hörselnedsättning och
CI (Cochleaimplantat)
 Förskoleklass till årskurs 9
 Grundskolans läroplan LGR11
Upptagningsområde: Piteå, Luleå,
Älvsbyn och Boden

Vad kan vi erbjuda?
Teckenspråk
Identitet
Kompetens
Teknik
Resurser
Identitet



”Hörselidentitet” för en
stark och god självbild
Strategier för ett livslångt
lärande
Identitetsarbete åk F-9
Teckenspråk
 Ämne
I
vardagen
Teknik
 Naturlig
kommunikation”dosan”
 Akustiksanerade
lokaler
 Egen matsal
Kompetens
 Lärarexamen
med påbyggnad –
hörsel
 Teckenspråk
 Talpedagog
Resurser
 Små
undervisningsgrupper
 Individanpassad
undervisning
Länkar och kontakt

Mer information om oss finns på vår
hemsida:
www.pitea.se/horselklasserna
 Kontakt:
[email protected]
0911-69 61 83
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards