gg-presentation-20-jan-2017

advertisement
Gymnasiegemensamma
ämnen
Annika Stenberg
Sara Selling
Lena Åman
Gymnasiegemensamma ämnen
•
•
•
•
•
•
•
•
Svenska
Engelska
Matematik
Samhällskunskap
Historia
Religion
Naturkunskap
Idrott och hälsa
Vilka elever har vi?
• S – elever med olika språknedsättningar
• H – elever med olika hörselnedsättningar
• D – elever med dövhet i olika grad
#detektivarbete
•
•
•
•
•
•
•
•
Vem är eleven?
Vad har eleven med sig?
Intressen?
Vilka styrkor finns hos eleven?
Hur mycket orkar eleven?
Individanpassa – hur?
Överlämnanden från grundskolor
Möta eleven där eleven är
#RGTU
• Eleven i fokus – teamwork lärarlag och EHT
• Identifiera och lyfta fram elevens styrkor och
utveckling
• Stärka elevens självkänsla och självförtroende
• Undersökande förhållningssätt i all undervisning
Om vår undervisning
• Små grupper - mer lärartid/elev
• It’s Learning – Lärplattform
– Möjlighet till information och material på
teckenspråk
• BFL
– F5 - Feedback var 5:e vecka
– Kamratbedömning
• Infärgning
• Extra anpassningar – hjälpmedel
S-elever
• Struktur och tydlighet
– Uppstart och avslut, kommunikation i tal och skrift, tydliga
uppgifter
•
•
•
•
Lugn miljö
Korta uppgifter
Korta arbetspass
Hjälpmedel
– T.ex. Claroread, Stavarex, Spellright, tal till text (olika appar)
• Inläst material
• Visuellt stöd
• Repetition och återkoppling
H-elever
• Hörselutrustning (lärare och elev)
– Nära arbete med hörseltekniker
•
•
•
•
•
•
Högtalarljud ut i slingan
Alla klassrum utrustade med en indikator
Möblering – lugn miljö
Teckenspråk som stöd
Vänd mot eleverna
Turtagning
D-elever
•
•
•
•
•
Undervisning på teckenspråk
Tal som stöd vid behov
Turtagning
Möblering – lugn miljö
Teckenspråk – Svenska
Introduktionsprogram
Preparandprogrammet
Programinriktat individuellt val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
(Språkintroduktion)
• Arbeta upp grundskolans betyg
• Fokus på vissa ämnen
• Individuell planering – eleven i fokus
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards