arbetsblad

advertisement
ARBETSBLAD
PRODUCENT: LOTTEN SLÅTT
PROJEKTLEDARE: MIA BISANDER
BESTÄLLNINGSNUMMER: 104655TV15
LILLA AKTUELLT TECKENSPRÅK DEN 29 APRIL 2016
Lilla Aktuellt skola och Lilla Aktuellt teckenspråk är ett samarbete mellan SvT
och UR. Båda programmen sänds på fredagar. De tar upp veckans viktigaste
händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.
Lilla Aktuellt - teckenspråk vänder sig till döva barn och ungdomar med veckans
viktigaste nyheter.
Lilla Aktuellt teckenspråk sänds fredagar kl. 14.45 i SVT Barnkanalen.
Lilla Aktuellt skola sänds på webben kl. 10.00 och i Barnkanalen kl. 14.30.
Arbetsbladet består av diskussionsfrågor som knyter an till programmet.
Klipp och annat material om programmen finns på webben:
www.ur.se och http://www.svt.se/barnkanalen/lilla-aktuellt-skola--teckensprak/
Du hittar även Lilla Aktuellt teckenspråk på Facebook.
Vill du kontakta oss mejla på: [email protected]
Huvudnyheterna den 29 april 2016 handlade om:
Huvudnyheterna handlade om

30 år sedan Tjernobylolyckan

Hur styrs Sverige?

Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Diskussionsfrågor
30 år sedan Tjernobylolyckan
Det är i år trettio år sedan Tjernobylolyckan. Det var ett kärnkraftverk i staden
Tjernobyl i Ukraina som exploderade. Mängder av radioaktivt och farligt avfall
läckte ut och spreds med vinden över flera länder.
Frågor:
- Elektricitet använder du varje dag när du till exempel tänder en lampa
eller laddar mobilen. Kärnkraft är ett sätt att få fram elektricitet. Från
vilka andra källor kan elektriciteten komma? Arbeta med en kompis och
ta reda på vilka de vanligaste energikällorna i Sverige är.
1(3)
För 30 år sedan låg staden Tjernobyl i ett land som hette
Sovjetunionen, ett land som inte längre finns. Ta hjälp av en
världskarta och ta reda på vilka länder som ingick Sovjetunionen.
- Vid olyckan i Tjernobyl bildades ett moln med radioaktivitet som
spreds över flera länder. Även till Sverige bland annat över ett område
i Gävle. Regnet som kom från molnet gjorde att myndigheterna gav
rådet att ingen skulle äta frukt eller bär som växte i det drabbade
området. Varför det är så farligt med radioaktiv strålning. Läs gärna
vidare på till exempel Strålskyddsmyndighetens sida.
- Gör en dans inspirerad av elektricitet, använd dig gärna av rekvisita.
Redovisa era danser i små grupper.
Hur styrs Sverige?
-
Om två år, 2018 är det val i Sverige, då väljer vi vilka som ska sitta i regering och
riksdag i Sverige. För att ett parti ska komma in i riksdagen måste de få minst 4% av
rösterna i valet. Men vad är egentligen en riksdag och hur styrs Sverige?
Frågor:
- Hur många procent av rösterna krävs för att ett parti ska komma in i
-
-
-
riksdagen?
Förklara skillnaden mellan riksdag och regering. I programmet Dröm om
demokrati eller Så styrs Sverige från UR kan du repetera skillnaden mellan
riksdag och regering. Kanske kan ni göra egna presentationer med klipp
från de programmen och sedan redovisa för varandra?
Kungen är Sveriges statschef, vad innebär hans roll?
Sverige är en demokrati. Ta reda på vad ordet demokrati kommer ifrån
och betyder och rita en bild inspirerad av ordet. Redovisa era bilder för
varandra i klassen.
Ett enfrågeparti är ett politiskt parti som bara driver en fråga. Ge två
exempel på enfrågepartier i Sverige. Arbeta tillsammans med en
klasskompis.
Dela upp klassen i två grupper. Vilken fråga skulle ni vilja starta ett
parti för att driva? Hitta på ert eget enfrågeparti och bestäm vilken
fråga ni vill kämpa för. Skriv en slogan, hitta ett vallöfte och ge ert
parti ett namn. Gör en affisch till ert parti!
Vad skulle du ta med dig till en öde ö?
Tänk om man skulle få för sig att flytta till en öde ö, helt själv. Några elever på
Kannebäckskolan i Göteborg svarar på vad de i så fall skulle ta med sig.
Frågor:
- Vad skulle du ta med dig till en öde ö? Fundera först på egen hand och
jämför sedan med varandra. Motivera gärna era val. Glöm inte fundera
på vad som är möjligt att ta med sig.
2(3)
-
-
Robinson Kruse är en bok som skrevs på 1700-talet om en man som
överlever en båtolycka och hamnar på en öde ö där han är helt ensam
i över 20 år. Skriv en berättelse om en eller två personer som hamnar
på en öde ö. Hur hamnar personen/personerna där? Hur gör hen/de
för att överleva?
Om du var ensam på en öde ö och ville komma därifrån, hur skulle du
då göra för att få kontakt med förbipasserande båtar eller andra
farkoster? Rita en serie.
Tipsa oss!
Har ni tips på nyheter eller andra spännande saker på gång som ni tycker vi
borde berätta om i Lilla Aktuellt teckenspråk? Kontakta redaktionen!
Mejla till: [email protected]
3(3)
Download