Inbjudan till temadag gällande personer med kombinerad syn

advertisement
Inbjudan
till kostnadsfri temadag om syn-och hörselnedsättning / dövblindhet på
Karolinens Konferenscenter i Karlstad!
Bakgrund
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKC) har under två år i samverkan
med Förbundet Sveriges Dövblinda, (FSDB) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(SPSM) drivit ett arvsfondsprojekt gällande grundutbildning inom området: kombinerad
syn- hörselnedsättning/dövblindhet. I projektet har det tagits fram utbildningsplaner
som riktar sig till professionella som kommer i kontakt med denna målgrupp.
Som en avslutning på projektet kommer innehållet att provas i 4 län varav Värmland är
ett.
Temadag ”Konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning /
dövblindhet”
Den 14 mars 2012 kl 08.30 – 16.00
Temadagen riktar sig till tjänstemän/beslutsfattare inom kommuner, landsting och skola
med liten eller ingen erfarenhet av den kombinerade funktionsnedsättningen.
Temadagen genomförs i samverkan mellan teamet för personer med dövblindhet,
FSDB, SPSM och NKC.
Vi önskar att få din anmälan via mail eller telefon senast den 24 februari
2012. Platsantalet är begränsat och en tidig anmälan underlättar vår
strävan efter att så många som möjligt ska kunna delta.
Temadagen är kostnadsfri. Mat, kaffe och eventuellt logi ingår inte. Kaffe
och mat kan köpas på Karolinen.
Anmälningar sänds via mail till PO Edberg, Nationellt Kunskapscenter för
Dövblindfrågor: [email protected]
Frågor besvaras av PO Edberg via mail enligt ovan eller tele 070-6554898
Välkommen med din anmälan!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards