Inbjudan till temadag gällande personer med kombinerad syn

Inbjudan
till kostnadsfri temadag om kombinationen syn-och hörselnedsättning /
dövblindhet i Visby!
Bakgrund
Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKC) har under två år i samverkan
med Förbundet Sveriges Dövblinda, (FSDB) och Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(SPSM) drivit ett arvsfondsprojekt gällande grundutbildning inom området: kombinerad
syn- hörselnedsättning/dövblindhet. I projektet har det tagits fram utbildningsplaner
som riktar sig till professionella som kommer i kontakt med denna målgrupp.
Som en avslutning på projektet kommer innehållet att provas i 4 län varav Gotland är
ett, varför vi bjuder in till ett utbildningstillfälle i Visby enligt följande:
Temadag ”Konsekvenser av kombinerad syn- och hörselnedsättning /
dövblindhet” Den 23 maj 2012 kl 08.30 – 16.00
Temadagen riktar sig till tjänstemän/beslutsfattare inom kommuner, landsting och skola
med liten eller ingen erfarenhet av den kombinerade funktionsnedsättningen.
Temadagen genomförs i samverkan mellan teamet för personer med dövblindhet på
Gotland, FSDB, NKC och SPSM.
Vi önskar att få din anmälan via mail eller telefon senast den 11 maj 2012.
Platsantalet är begränsat och en tidig anmälan underlättar vår strävan efter
att så många som möjligt ska kunna delta.
Temadagen är kostnadsfri. Mat, kaffe och eventuell logi ingår inte.
Anmälningar sänds via mail till PO Edberg, Nationellt Kunskapscenter för
Dövblindfrågor: [email protected]
Frågor besvaras av PO Edberg via mail enligt ovan eller tele 070-6554898