Inbjudan till temadag gällande personer med kombinerad syn

advertisement
Inbjudan:
Nationell grundutbildning, förvärvad dövblindhet
Provutbildning i samband med Arvsfondsprojekt gällande Nationell
grundutbildning inom dövblindområdet som genomförs i samverkan
mellan Dövblindteamet i Östergötland, Förbundet Sveriges Dövblinda
(FSDB), Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor (NKC) och
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).
Målgrupp: Professionella som i sitt arbete kommer i direkt kontakt med
personer med förvärvad dövblindhet och som arbetar i något av följande
Län: Östergötland, Jönköping, Kalmar eller Kronoberg
Tid för första sammankomst: 11-12-13 oktober 2011
Plats: Marieborgs Folkhögskola i Norrköping
Innehåll:
Kombinerad syn/hörselnedsättning/dövblindhet
Konsekvenser av förvärvad dövblindhet
Kommunikation
Teknik och hjälpmedel
Samhällets stöd och ansvar
Genomförande:
Utbildningen kommer att bestå av 6 utbildningsdagar när man träffas på
Marieborgs Folkhögskola. Dessa dagar kommer att delas upp på 2 tillfällen med
start 11 oktober 2011 och avslut våren/vintern 2012 28-29 feb. och den 1 mars.
Mellan träffarna kommer deltagarna att arbeta med uppgifter på hemmaplan.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Mat, kaffe och logi ingår inte. För den som önskar
bo kvar på Marieborg går det bra att ta kontakt med Marieborgs Folkhögskola,
Kurs och Konferens, 011-26 9111. Marieborg har avtal med taxibolag 01130 000. Uppge detta avtal vid beställning av taxi.
Anmälan och frågor:
Vi önskar din anmälan via mail eller telefon senast den 9 sept. 2011
Frågor och anmälan till PO Edberg eller Monika Estenberger Nationellt
Kunskapscenter för Dövblindfrågor
Bekräftelse:
Bekräftelse på deltagande och praktisk information lämnas ca 3 veckor före
första sammankomst.
[email protected],
[email protected],
tel. 070-6554898 eller 010- 4716675 eller
tel. 070-5423674 eller 010-4716674
En mera detaljerad beskrivning av innehållet i NGU finns på NKC:s hemsida:
www.nkcdb.se
Välkommen med din ansökan!
Download