och hörselnedsättning – Dövblindhet?

advertisement
Nationellt
Kunskaps
Center för
Dövblind
frågor
Hur är det att leva med en
kombination av svår synoch hörselnedsättning –
Dövblindhet?
Inspirationsdagar
30/8 2007
Lena Hammarstedt
Kerstin Möller
www.mogard.se
Några exempel
Stig vet inte var Eiffeltornet är.
Anders flickvän träffat en annan och gjort
slut. Är hon här?
Hemma hos Sara faller ett glas i golvet
Emil och Emelie simmar, ledsagarna går och
fikar – Emil får kramp
Nordisk definition av dövblindhet
• Dövblindhet är ett särskilt funktionshinder.
• Dövblindhet är en kombination av
funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det
begränsar en persons aktiviteter och inskränker
full delaktighet i sådan grad att samhället
behöver underlätta med specifika
serviceinsatser, miljömässiga förändringar
och/eller tekniska lösningar.
Synskärpa 0.02
Källa: GRAV SYNSKADA, SIT, Ekeskolan, Cedermark/Hjälm
Illustration av synskärpa 1.0
Källa: GRAV SYNSKADA, SIT, Ekeskolan, Cedermark/Hjälm
Syntolkning av bilden, synskärpa
1.0
På bilden visas ett rum. Man ser en del av taket, golvet och
väggarna. Längst bort i rummet finns en svart vägg. Till höger syns
en grå vägg och till vänster är det ett grått draperi.
Golvet är grått och blankt. I taket sitter tre lampor. Till vänster är det
ett avlångt lysrör, i mitten en rund lysrörslampa och till höger
ytterligare ett avlångt lysrör.
Mitt i bilden vid den svarta väggen står en ljustavla för mätning av
synskärpa. På tavlans översta rad syns bokstäverna M V T. Sedan
fortsätter rader med bokstäver som blir mindre och mindre för varje
rad.
Till höger i rummet är det en bredrandig soffa och i soffan sitter en
trasdocka. Snett framför soffan och längst fram på bilden står en vit
papperskorg. Till vänster i rummet syns hörnet av ett skrivbord.
Bredvid skrivbordet och mitt framför det grå draperiet står en grå
kontorsstol.
Ett dukat bord
Ingen synfälts
nedsättning
Partiella
skotom med
blindhet
Hur hjärnan
fyller i luckorna
Referens video clip
Ushers Syndrom: synfält 50
ICF handlar om situationer
• Människor beskrivs inte med ICF
• Med ICF kan situationer beskrivas: Något som
har med hälsa att göra måste ingå. Det
centrala i situationerna är det människor
gör/eller inte gör och det de deltar i/ eller inte
deltar i. Dessa aktiviteter eller delaktighet
påverkas av kroppsliga faktorer, faktorer i den
fysiska och sociala omgivningen och faktorer
kopplade till den människa/människor som
beskrivningen gäller.
10
Internationell klassifikation av funktionstillstånd,
funktionshinder och hälsa (ICF) WHO 2001
sett som ett pussel K. Möller (2005)
Bertil, som har Usher av typ 2 och Bettan
är ute på en kvällspromenad.
Det har börjat skymma. Bettan stannar till.
Hon har fått syn på en fin blomma.
Hon säger att det är en fin blomma.
Det är livlig trafik på vägen så Bertil har
svårt att höra vad hon säger.
Han ser inte blomman utan missförstår
Bettan och tror att hon vill följa med hem
på lite vin.
Beskrivning med ICF termer
Kroppsfunktioner som har betydelse:
Bertils hörselnedsättning är måttligt
nedsatt. Nedsättningen av mörkerseendet
är total. Nedsättningen av synfältet är svår.
Aktivitet och delaktighet som har
betydelse: Bertil har just nu total
begränsning i att se och svår begränsning i
att höra.
Omgivningsfaktorer som har
betydelse: Ljuset är för svagt.
Trafiken är för bullrig..
Personliga faktorer: Bertil vet
inte om att blomman finns och
kan därför just nu, inte själv
påverka situationen.
Exempel 2.3:
Tips på åtgärder som kan underlätta
för Bertil
Omgivningsfaktorer som Bettan kan göra:
Bettan kan upprepa vad hon sa tydligt och nära
Bertils öra. Hon kan ta Bertils hand,
uppmärksamma på att hon vill något speciellt
genom att varsamt leda den ner mot blomman.
Samtidigt kan hon lysa på blomman med en
ficklampa.
Nationellt
kunskapscenter för
dövblindfrågor
Ger kostnadsfri information, rådgivning
till landsting, kommuner mfl.
Om grundläggande behov när personer har både
synnedsättning och hörselnedsättning och om,
bemötande som underlättar för personer med
dövblindhet
www.mogard.se
Download