FRÅGESPORT
Om dövblindhet och tillgänglighet. Frågesporten är för yngre elever.
-
Facit frågesport
Fråga 1
Rätt svar: 1, 3, 4.
Begreppet dövblindhet betyder att man har både syn- och hörselnedsättning av olika
grader. Alltså betyder det inte alltid att man är helt döv och blind.
Fråga 2
Rätt svar: 1 och 4.
Man kan inte se på ytan, vilka som har dövblindhet. Ibland kan man kunna se om
personen har hörapparater och vit käpp på/med sig. Om man har glasögon för endast
synfel så betyder det inte att man är synskadad. Man är synskadad om man har
ögonsjukdom som inte kan korrigeras med glasögon.
Fråga 3
Rätt svar: Alla.
Man kan få dövblindhet genom arvsmassa, alltså avvikelser i föräldrarnas gener, av
sjukdom t.ex. diabetes, av att man blir äldre och börjar se och höra dåligt eller av olycka
t.ex. skada hörseln och synen.
Fråga 4
Rätt svar: 1
Det är ett hjälpmedel för blinda och synskadade som kallas för vit käpp. Utseendet på
vita käppen kan se olika ut med olika handtag och doppsko, längst ner på käppen.
Blinda och synskadade använder den för att orientera sig fram och informera
omgivningen att man inte ser något eller ser dåligt.
Fråga 5
Rätt svar: 1 och 3
Röda markeringar på käppen visar att man båda har syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet. De ska helst vara i reflex så att man syns i mörkret.
Syftet med markeringarna är att visa allmänheten, medtrafikanter och personer i
omgivningen att man också antingen är döv eller hörselskadad
Fråga 6
Rätt svar: 1.
Det är ett hjälpmedel för döva och hörselskadade. Det är en vibrator som vibrerar när
det tex ringer på ytterdörren, ringer på telefonen eller när väckarklockan ringer.
Fråga 7
Rätt svar: 2.
Tejpen är ett ledstråk för de som använder vita käppen, De ska kunna hitta rätt i
utställningen. Titta noga på var markeringarna leder till. Ute i samhället kan ledstråkar
se olika ut t.ex. räfflade plattor.
Fråga 8
Rätt svar: 2 och 4.
Det är ett språk som många döva i Sverige använder. De andra som inte är döva t.ex.
familjemedlemmar, teckenspråkstolkar, kollegor, vänner och med mera använder
också det. Teckenspråket är inte ett internationellt språk utan att varje länder
använder sitt eget teckenspråk och det finns ca 160 teckenspråk i världen.
Fråga 9
Rätt svar: 1, 3 och 4.
Om man inte kan svenskt teckenspråk, kan man kommunicera med döva genom att
skriva på papper eller mobilen. Döva i landet kan svenska och det är oftast deras andra
språk. Svenskt teckenspråk är deras första språk.
Fråga 10
Rätt svar:
Att det finns teckenspråkstolk på plats.
Att det finns teckenspråkskunnig personal.
Att aktiviteten, föreläsningen eller någon evenemang är teckenspråkstolkat.
Att det finns hörselslinga i lokalen.
Att aktiviteten, föreläsningen eller någon evenemang har hörselslinga.
Att aktiviteten, föreläsningen eller någon evenemang syntolkas.