Att möta barn och elever med hörselnedsättning

advertisement
Att möta barn och elever med hörselnedsättning
Aktivitets ID: 85576
Tid: 27 september 2016, kl 09:00 - 16:00
Plats: ElevhälsanKonferensrum plan 4, Prästgatan 15 Östersund
Tid: 28 september 2016, kl 08:15 - 16:00
Plats: ElevhälsanKonferensrum plan 4, Prästgatan 15 Östersund
Typ av aktivitet: Kurs
Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson,
Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag: 2016-08-20
Beskrivning
Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder,
bemötande och kommunikation.
Kursen omfattar områdena:
- örat och hörseln
- hörselteknik
- ljudet och den lärande miljön
- hörsimulering
- pedagogiska strategier
- förhållningssätt och bemötande
- lärande exempel
- barnperspektiv
- kommunikation
- tillgänglig utbildning
Medverkande
Maria Grundel
Målgruppsbeskrivning
Pedagoger, skolledare, elevhälsopersonal och assistenter.
Syfte
- Att ge grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.
- Att få förståelse för hur man skapar en tillgänglig lärmiljö.
Mål
Efter kursen har du som deltagare
- kunskaper om förhållningssätt och bemötande
- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera
- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö
Funktionsnedsättning
Döv – hörselnedsättning, Tal språk och kommunikation
Upplysningar
Upplysningar om innehåll:
Maria Grundel, [email protected], 010-473 6578
Upplysningar om administration:
Karin Heikkilä, [email protected], 010-473 5477
Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser
Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se [email protected]
Förtäring
Kaffe: Ingår
Dag 1 kl. 9.00-9.30 Flexfika
Datum för utskrift:
2017-07-15
KONTAKT I SPSM FORTBILDNING
Telefon: 010 473 50 00
E-post: [email protected]
Download