Nätverksträff tal, språk och kommunikation

Nätverksträff tal, språk och kommunikation
Aktivitets ID: 99213
Tid: 30 mars 2017, kl 09:00 - 15:30
Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
Typ av aktivitet: Nätverksträff
Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
Sista anmälningsdag: 2017-02-27
Beskrivning
Välkommen till vårens träff i nätverket kring tal, språk och kommunikation
TEMA AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation
09.00
Drop in-fika till självkostnad. OBS! Meddela i anmälan om du önskar fika.
09.30
Uppstart och praktisk information
09.45
Varje barns rätt till kommunikation - Anna Nilsson berättar om Alingsås kommuns
projekt med TAKK-kommunikatörer
10.30
Studiepaket om AKK - vi tar del av några av momenten i SPSM:s studiepaket om
alternativ och kompletterande kommunikation
12.00
LUNCH
13.00
SPSM Informerar
13.30
Film "Samtalsmatta" och reflektion
14.15
Nuläge - vad är aktuellt i respektive kommun/verksamhet? Inklusive bensträckare.
15.15-15.30 Avrundning
VÄLKOMMEN!
Vid frågor kontakta
Anna Nilsson, Alingsås kommun
0322-61 64 81
[email protected]
Målgruppsbeskrivning
Målgrupp för nätverksträffen är specialpedagoger, specialllärare och barn- och
elevhälsopersonal.
Funktionsnedsättning
Tal språk och kommunikation
Upplysningar
Upplysningar om innehåll:
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, [email protected],
010-4735319
Upplysningar om administration:
Margareta Andersson, [email protected], 010-4735297
Övrigt
Observera att det pågår mycket vägarbeten runt Centralen och Gullbergsvass. Se
gärna information om vägarbeten i Göteborg på www.trafikverket.se.
Anmälan
Du anmäler dig på www.spsm.se/kurser
Observera att aktiviteten kan vara fulltecknad.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se [email protected]
Datum för utskrift:
2017-07-14
KONTAKT I SPSM FORTBILDNING
Telefon: 010 473 50 00
E-post: [email protected]