Teamens medlemmar

advertisement
Tove Filén, psykolog
Jenny Huhta, kurator
Agenda
• Smärtcentrums organisation
• Smärtrehab
–
–
–
–
–
Olika rehabprogram
Målgrupp
Rehabteam
Behandlingsmål
Behandlingskomponenter
• Hur jobbar kurator och psykolog i teamen?
Smärtcentrum
Smärtcentrum
Smärtmottagning
Akuta konsulter
Medicin
Stimulering
IRMA
- individuell
rehabilitering
ELS-A
Rehabutredning
Rehabprogram
ACT
Smärtrehab
Öppenvård
Rehabutredning
iKBT
Internetbehandling
Rehabprogram
KBT
REHABPROGRAM
Öppenvård
Gult program
1v heltid +
1 dag/v i 8 veckor
Grönt program
5 veckor
4 dagar/v
Blått program
6 veckor
3 dagar/v
I sysselsättning
Ingen hög grad av
samsjuklighet
Kan ha sysselsättning
Behov av att
”bryta av”
Högre psykosocial
belastning
Ofta samsjuklighet
Förmåga att arbeta
självständigt &
klara hemuppgifter
Större behov av
teamet
för att få till
beteendeförändringar
iKBT
Vägledd behandling
7-8 veckor
Öppet 24-7
Långa avstånd till rehab
Ej behov av helt team
Komplement till annan
rehab
Vidmakthållande
Större behov av
teamet
för att få till
beteendeförändringar
Förmåga att arbeta
självständigt
Interaktivt
Målgrupp
Aktuell för rehabläkarbedömning om...
 Smärta under minst tre månader
 Ålder 18-65 år
 Medicinskt färdigutredd, ej vänta på annan viktig
medicinsk relevant åtgärd
 Ej pågående missbruk
 Ej dominerande psykisk sjukdom
 Ej akut psykiatriskt eller somatiskt tillstånd
 Ej enbart önskemål om utlåtande till Försäkringskassan
eller försäkringsbolag
Målgrupp
Aktuell för rehabprogram om...
• Behov av multiprofessionella insatser
• Motiverad till programdeltagande
• Inställd på att arbeta med beteendeförändring och
hemuppgifter
• Förstå svenska i tal och skrift
• Social och ekonomisk situation som möjliggör
programdeltagande
• Förmåga och motivation till behandling i grupp
Rehabteam
•
•
•
•
•
•
Rehabläkare (teamledare)
Psykolog med KBT-inriktning
Fysioterapeut (sjukgymnast)
Arbetsterapeut
Kurator
(Sjuksköterska)
Behandlingsmål
•
•
•
•
Beteendeförändring!
Empowerment
Ökad livskvalitet
Jobbar inte med smärtan utan med smärtans
konsekvenser
Bonusvinster
• Arbetsåtergång
• Minskad sjukvårdskonsumtion
• Minskade sjukskrivningskostnader
Beteendemedicinsk modell
Humör
Ökad muskelspänning
Koncentration
Social situation
Smärta
Hållnings- och
rörelsemönster
Stress
Nedstämdhet
Sömn
Aktivitetsmönster
Minne
Fokus under behandling
•
•
•
•
Läkare
Medicinskt ansvarig
Smärtans fysiologi
Hantera smärttoppar
Medvetet i
bakgrunden för att
flytta fokus från
sjukdom till det friska
•
•
•
•
•
Fysioterapeut
Stabiliserings- och
hållningsträning
Träningsplanering
Anatomi och fysiologi
Avspänning (m
psykolog)
Stress (m psykolog)
•
•
•
•
•
Arbetsterapeut
Ergonomi
Att använda kroppen i
aktivitet
Pacing och
aktivitetsbalans
(Praktisk träning i
träningsverkstäderna)
(Arbetsplatsbesök)
Sjuksköterska
• Livsstilsfaktorer
• Sex och samlevnad
• Administration
• Hög tillgänglighet och
fungerar som länk
mellan teamet och
patienten
Psykolog - Kurator
Vad är skillnaden?
Psykolog
Kurator
•
•
•
•
•
•
Funktionell beteendeanalys
Målformulering och
måluppföljning
Psykoedukation om bl a:
– konsekvensanalys
– stress
– sömn
– ångest
– tankars betydelse
– Aktivitetsbalans (med AT)
Avspänning (med FT)
Vidmakthållandeplanering
•
•
•
•
Fortsatt kartläggning av patientens
psykosociala situation
- familj, ekonomi, sysselsättning
Information om sjukförsäkringens
olika regler
Samtal om smärtans sociala
konsekvenser
Myndighetskontakter
- FK & AF, arbetsgivare m.m
Framtidsplanering
Sammanfattning
• Viktigt med gränsdragning & prestigelöshet
• Komma ihåg egen yrkesroll/uppgift
- patienten får inte bli utan!
• Patientens behov måste få styra ibland
• Samförstånd i teamet
Tack för oss!
Psykolog Tove Filén
[email protected]
Kurator Jenny Huhta
[email protected]
www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Smartcentrum
Download