Sjuhärads samordningsförbund

advertisement
Sjuhärads samordningsförbund
Pernilla Knutsson
processledare
Anna Fagefors
förbundschef
i samverkan med Sjuhärads kommuner:
BOLLEBYGD  BORÅS  HERRLJUNGA  MARK  SVENLJUNGA  TRANEMO  ULRICEHAMN  VÅRGÅRDA
Ungdomars berättelser
och priset för utanförskap
Samtidigt som
ca 700 000 svenskar inledde morgonen
med att ta ett piller mot sin psykiska ohälsa
Höst 2012….hon mår riktigt dåligt … Vad händer i hennes framtid?
Pojkars betyg
Investeringar
Förskola, 4 år:
480 000 kr
Övriga åtgärder/kostnader :
Skolsköterska
10 000 kr
Kurator
15 000 kr
Summa
25 000 kr
Grundskola, 9 år:
865 000 kr
Övriga åtgärder/kostnader :
Socialsekreterare 15 000 kr
Fältassistent
25 000 kr
Psykolog
5 000 kr
Kurator
15 000 kr
Elevvårdsteam
20 000 kr
Summa
80 000 kr
UTÖVER DESSA KOSTNADER TILLKOMMER
Kostnader för samhället efter fem års uteblivet arbete
Kostnader för kommunen efter fem års uteblivet arbete
1 925 000 kr
210 000 kr
Investeringar
Gymnasiet:
92 000 kr
Komvux:
100 000 kr
Nils hoppar av gymnasiet
Övriga åtgärder/kostnader :
Polisingripanden
50 000 kr
Häktad 2 mån
150 000 kr
Rättegångar, 20 st 300 000 kr
Fängelse
1 475 000 kr
Psykolog
32 000 kr
Summa
2 010 000 kr
Övriga åtgärder/kostnader :
Ungdomsverksamhet
15 000 kr
Försörjningsstöd, 2 år 200 000 kr
Socialsekreterare
40 000 kr
Övervakare
5 000 kr
Summa
260 000 kr
TOTAL KOSTNAD FÖR SAMHÄLLET
6,6 miljoner kronor
Varav kostnad för uteblivet arbete är 4,6 miljoner kr
TOTAL KOSTNAD FÖR KOMMUNEN
2,1 miljoner kronor
Varav kostnad för åtgärder och uteblivet arbete är 570 000 kr
.
i samverkan med Sjuhärads kommuner:
BOLLEBYGD  BORÅS  HERRLJUNGA  MARK  SVENLJUNGA  TRANEMO  ULRICEHAMN  VÅRGÅRDA
Hösten 2013 ser det ganska mörkt ut…
Vad händer sedan?
”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad
av sjukdom eller svaghet”
(WHO definition antogs 1948, och har därefter inte ändrats…)
”Lidande kan vara skillnaden mellan det
förväntade och det faktiska”
SJUKSKÖTERSKA
LÄKARE
KURATOR
PSYKOLOG
GOD MAN HANDLÄGG FK SKULDSANERARE
Psykiatrisk
vård
SKÖTARE
ARBETSTERAP
SJUKGYMNAST
Somatisk
vård
FÖRVALTARE
Försörjning
PSYKOTERAPEUT
SOCIONOM IFO
ARBETSFÖRMEDLARE
KRONFOGDE
LÄKARE
BOSTADSFÖRETAG
BISTÅNDSBEDÖM
DISTRSKÖT
SJUKSKÖT BOENDESTÖD
Personer
med ”diffus”
problematik
SSK AVGIFTNING
Boende
BEHHEM
Beroendevård
HEMTJÄNST
HANDLED SYSS
ALKOHOLTERAPEUT
BEHHEM
BOENDESTÖD
Missbruksvård
Sysselsättning
IFS
RSMH
SYOKONSULENT
SOCIONOM
SKÖT BOENDE
Social liv & sammanhang
Familj & Sociala nätverk
PO
ARBETSVÄGLED
Utbildning
BUP
SOC BARN/UNGA
Nationalekonom Ingvar Nilssons utgångspunkt
POLIS
PRAKTIK
LÄRARE
www.samverkanvg.se/sjuharad
Download