Koll på läkemedel

advertisement
Koll på läkemedel är ett samarbete mellan
SPF, PRO och Apoteket AB
Andel av befolkningen >80 år med
fler än 10 olika läkemedel på recept
 Riket
 Regionen
 Sö. Älvsborg
 Svenljunga
 Ulricehamn
 Borås
 Bollebygd
 Mark
 Tranemo
47,8% - 46,1%
46,9% - 46,1%
49,1% – 49,2%
42,6% - 46,6%
48,5% - 46,5%
48,6% - 47,6%
48,8% - 52,0%
49,6% - 49,5%
56,3% - 53,0%
- 1,7%
- 0,8%
+ 0,1%
+ 4,0%
- 2,0%
- 1,0%
+ 3,2%
- 0,1%
- 3,3%
Andel av befolkningen >80 år med
olämpliga läkemedel
 Riket
 Regionen
 Södra Älvsborg
 Bollebygd
 Ulricehamn
 Mark
 Tranemo
 Borås
 Svenljunga
31,6% - 23,5% - 8,1%
32,2% - 25,7% - 6,5%
30,0% - 24,1% - 5,9%
27,2% - 26,4% - 0,8%
28,6% - 21,2% - 7,4%
28,8% - 25,8% - 3,0%
30,4% - 21,0% - 8,6%
31,2% - 26,9% - 4,3%
33,7% - 23,1% - 10,6%
Mål för koll på läkemedel
 Halvera multimedicinering i åldersgruppen 80+ fram
till 2017 = högst 27%
 Halvera användningen av olämpliga läkemedel i
åldersgruppen 80+ fram till 2017 = högst 16%
 Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept
skall erbjudas minst en läkemedels-genomgång årligen
 Högst ett generiskt utbyte skall få ske under receptets
giltighetstid för 75+ får det inte förekomma generiskt
utbyte
SOSFS 2012: 9(M) Ändring i
föreskrifterna och allmänna
råden(SOSFS 2001:1) om
läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården
E-hälsomyndigheten
 Samordna arbetet , driva på och hjälpa till med ny




teknik inom hälsa, vård och omsorg.
Förenkla
Öka delaktigheten
Se till att information kommer fram i rätt tid.
Utvecklar EES Elektroniskt expertstöd som finns på de
flesta apoteken till stöd för personalen om du ber om
hjälp med att se över dina läkemedel
Ålderism
”Fördomar eller stereotypa
föreställningar som utgår från en
människas ålder och som kan leda till
diskriminering”
 Brist på jämlikhet mellan yngre och äldre
 Skall mötas med krav på jämställdhet och
inte från ett underifrånperspektiv
 Även 65+ är individer och inte en grupp
Download