Jag/vi har för avsikt att köpa en bostadsrätt i er förening och

Bostadsrättsföreningen Bollebygd
Regementsgatan 25 B
217 53 Malmö
tel 040-26 77 90
MEDLEMSANSÖKAN I BRF BOLLEBYGD
Jag/vi har för avsikt att köpa en bostadsrätt i er förening lgh ……
__________________________________
Namn sökande
___________________________
Medsökande
__________________________________
_____________________________
Nuvarande adress
Nuvarande adress
Min nuvarande hyresvärd/bostadsrättsförening är:
____________________________________
Namn, adress
____________________________________
Tel till brf alternativt hyresvärd
Jag intygar att jag har för avsikt att bo permanent i den bostad jag nu står i begrepp att köpa.
___________
_________________
Ort
Datum
_______________________________________
_______________________________
Namnteckning sökande
Namnteckning medsökande