För att kunna deltaga i Hammarby Sjöscoutkårs sjöverksamhet

advertisement
INTYG
För att kunna deltaga i Hammarby Sjöscoutkårs sjöverksamhet måste barnet kunna
simma 200 meter. Detta för att vi ska kunna hålla en hög säkerhetsnivå i verksamheten
samt för att våra försäkringar skall gälla.
Härmed intygar jag att ________________________________________________ utan flythjälp kan
simma minst 200 meter.
Datum: _____________________
Målsmans namnteckning:
______________________________________________________________
Namnförtydligande: ______________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards