För att kunna deltaga i Hammarby Sjöscoutkårs sjöverksamhet

advertisement
INTYG
För att kunna deltaga i Hammarby Sjöscoutkårs sjöverksamhet måste barnet kunna
simma 200 meter. Detta för att vi ska kunna hålla en hög säkerhetsnivå i verksamheten
samt för att våra försäkringar skall gälla.
Härmed intygar jag att ________________________________________________ utan flythjälp kan
simma minst 200 meter.
Datum: _____________________
Målsmans namnteckning:
______________________________________________________________
Namnförtydligande: ______________________________________
Download