Simningens ABC.

advertisement
Simningens
ABC
SIMNINGENS ABC – BLI VÄN MED VATTNET
SIMKUNNIGHET
Precis som att barn i skolan måste lära sig bokstäverna i alfabetet innan de kan skriva, måste
barn i simskola steg för steg lära känna vattnet innan de kan lära sig simma. I sim­skolan får barnen
först lära sig vattenvana det vill säga flyta, doppa
huvudet och hålla balansen i vattnet. De får också
lära sig hur det på ett säkert sätt ska bete sig i och
vid vatten, hur de ska göra och vad de ska tänka
på när de till exempel är på en brygga eller i en
båt.
Att kunna simma är roligt – och livsviktigt. I
Sverige är den underbara naturen aldrig långt
borta även om man bor i en stad. Ofta finns vattnet runt hörnet med de långa kuststräckorna
tillsammans med alla insjöar och
andra vattendrag. Genom att vara simkunnig
ges stora möjligheter att på ett säkert sätt kunna
njuta av bad och andra roliga vatten­aktiviteter.
Simning
STEG FÖR STEG MED UTBILDAD PERSONAL
VI SER DITT BARNS UNIKA BEHOV
Simundervisningen bedrivs till största del i små
bassänger och där barnen bottnar. Utbildade
simlärare med stor erfarenhet av att lära barn att
simma, tar hand om eleverna och är själva med
i vattnet. Detta för att du ska veta att ditt barn
är i säkra händer, samtidigt som de på bästa sätt
får bra möjligheter till god vattenvana, som är
mycket viktigt och ett stort steg på vägen mot att
lära sig simma.
Alla barn har olika förutsättningar och simlärarna har kompetens att möta just ditt barn
på deras nivå. Efter de 20 tillfällena i projektets
simskola kommer ditt barn att ha en bra grund
för att fortsätta jobba mot att bli simkunnig.
gens ABC
Har du frågor kring projektet?
Kontakta mig gärna:
Nathalie Dahlqvist, Projektledare Simningens ABC
adress: Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
telefon: 010 476 53 17
mail: [email protected]
web:
www.svensksimidrott.se
Download