Behöriga att rekvirera läkemedel till enhet

2015-10-01
Behöriga att rekvirera läkemedel till enhet
Enhet:
Gäller fr o m:
Gäller t o m (högst ett år):
Följande personer har tilldelats rätten att rekvirera läkemedel till enheten.
Namn
Titel
Namnteckning
Verksamhetschef eller motsvarande
Datum: ………………………………………………………………………….
Namnförtydligande: ……………………………………................................
Namnteckning: ………………………………………………………………..
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Godkänt revideringen: