En fullskalig utbyggnad av den psykiska hälsovården skulle

advertisement
Psykologhjälp sparar miljarder
En fullskalig utbyggnad av den psykiska hälsovården skulle spara samhället 11 miljarder
kronor. Det visar en ny rapport som Psykologförbundet tagit fram. Idag får 90 procent av dem
som drabbas av depression och ångest inte en rekommenderad behandling. Men en investering
på 4 miljarder kronor skulle ge tillgång till legitimerade psykologer på alla landets vårdcentraler
och samhället skulle ersätta besök hos privatpraktiserande psykologer. Det skulle ge enorma
positiva konsekvenser som till exempel avlastning av den överansträngda kroppssjukvården,
minskat antal sjukdagar för en halv miljon svenskar med ångest och depressionsproblematik samt
ökade skatteintäkter. Allt som allt sparar investeringen totalt drygt 11 miljarder per år.
En liknande rapport som togs fram av London School of Economics (LSE) 2006 fick den
brittiska regeringen att besluta om en fullskalig utbyggnad av den psykiska hälsovården.
Ta del av fakta och siffror om den psykiska ohälsan och hur vi kan investera i psykisk hälsovård
för alla i ”Depression – en rapport om samhällsekonomiska och mänskliga vinster”,
bifogas som en pdf.
För mer information kontakta:
Lars Ahlin, Förbundsordförande
0709 67 64 05
[email protected]
Susanne Bertman, Press och informationsansvarig
0709 67 64 13
[email protected]
Download