En bok för vem som helst

advertisement
En bok för vem som helst om att få rätt hjälp när man behöver den
Läs om Kristian som fick diagnosen asperger, om Charlotte som förlorade sin sambo och nästan
sitt liv i tsunamin och om Jari som bröt samman hos arbetsförmedlaren. De och tre andra, Stina,
Carola och Therese, framträder öppet och med bild i En bok för vem som helst. De berättar om
den hjälp de till slut fick när livet kört ihop sig och de inte såg någon ljusning. Vad gör en
psykolog och varför kan det hjälpa att gå till en sådan? Psykologerna Jenny Klefbom och Björn
Hedquist berättar om hur de arbetar.
Intervjuerna är gjorda av Ana Udovic och Jesper Fermgård har tagit bilderna. Boken ingår i
Psykologförbundets arbete för att få fram en förändring i det faktum att psykologisk behandling
idag inte är tillgänglig på samma sätt som medicinsk.
Mellan 20 och 40 procent av människorna i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa.
Psykologiska behandlingsmetoder finns. Men det är svårt att få tillgång till rätt behandling. Vi vet
att färre än var tionde patient i primärvården får någon form av specifik psykologisk behandling.
Boken delas ut gratis till politiker, beslutsfattare och allmänheten. Den går också att ladda ner på
ww.psykologforbundet.se.
Under politikerveckan i Visby
kan du träffa två av personerna i boken, Stina Berge och psykolog Jenny Klefbom, i debatten
”Psykisk hälsa - men inte för vem som helst” 6 juli kl 930 – 1030 i Kårhuset Rindi.
För mer information kontakta:
Susanne Bertman, redaktör för En bok för vem som helst
och
Press och informationsansvarig för Sveriges Psykologförbund
0709 67 64 13
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards