Erektionsproblem, bedömning och behandling ur ett

advertisement
Erektionsproblem –
bedömning och behandling
från ett psykologiskt perspektiv
2015-05-22
Björn Berglin
Leg. Psykolog
Obs!
Jag arbetar även på uppdrag av Sandoz med att
föreläsa om psykologisk behandling av erektil
dysfunktion. Jag uttalar mig i den här
presentationen inte om mediciner eller
rekommenderade mediciner, annat än i
allmänna ordalag.
ED=Erektil Dysfunktion
ICD-10: F52.2 Uteblivet genitalt gensvar
DSM-5: 302.72 Erectile Disorder
Subtyper i DSM-5
Livslång eller
Förvärvad
Generaliserad
eller Situationell
Svårighetsgrad
(Lindrig,
Medelsvår, Svår)
Faktorer att ta hänsyn till
(Ur DSM-5)
Partner
Relation
• Partners sexuella
dysfunktioner
• Bristande
kommunikation
Individuell
sårbarhet
Kulturella &
Religiösa
Medicinska
• Självuppfattning
• Tidigare
erfarenheter
• Psykiatrisk
samsjuklighet
• Stress
• Begränsningar
utifrån religiös
övertygelse
• Skador
• Hormonstörningar
”Det sitter bara i huvudet”
• Vanlig attityd hos både patienter och
vårdpersonal?
• Patienten är inte sjuk ”på riktigt”
• Tas inte på allvar
• ”Om inte medicin funkar, får vi prova terapi”
• ”Snap out of it!”
Samsjuklighet
Sänkt lust
Erektionsproblem
Tidig
utlösning
Bemötande av patienter med ED
•
•
•
•
•
•
Har patienten fått en somatisk undersökning?
Sexualmedicinsk anamnes
Psykosocial anamnes
Bedömning (distress, dysfunction, disorder?)
Biopsykosocialt perspektiv
Medicinsk och/eller psykologisk behandling?
Testosteronbrist
Sömnproblem
Rökare
Relationsproblem
Drar sig undan
partnern
Depression
Prestationsångest
Sexualanamnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
När, var och hur uppstår problemet?
Andra sexuella problem?
Finns sexuell lust?
Relation?
Somatiska sjukdomar som kan påverka? Utredd
somatiskt?
Psykisk störning?
Missbruk? Alkohol? Doping?
Pubertet
Tidigare negativa och positiva sexuella upplevelser
Förväntningar på sexuell funktion
… med mera
Psykoterapi eller medicinering?
•
•
•
•
Varierande forskningsresultat
Beror på etiologi… eller?
Psykologisk behandling verkar ha effekt, men:
Oklart vad i psykologisk behandling som är
effektivt
• Behov av fördjupad forskning
• Låg kvalitet på psykoterapiforskning om ED
• Kombinationsbehandling?
Psykologisk behandling
•
•
•
•
•
•
KBT
Sexterapi (baserat på Masters & Johnson)
Parterapi
Stödsamtal/councelling
Psykodynamisk behandling
Systemisk behandling
Ofta liknande metoder.
Hjälper det då?
”In conclusion, there is evidence that group psychotherapy may improve
ED.” (Melnik et al. 2008)
”Overall, psychosocial interventions in men with ED are successful.”
(Berner & Günzler, 2012)
”To date, there is evidence that psychological interventions are effective
in the treatment of sexual dysfunction.” (Frühauf et al. 2013)
Men
”No evidence was found for the efficacy of psychological interventions on
symptom severity in patients suffering from ED.” (ibid.)
Download