Schema VT 2013 Hjärnans och kroppens läkemedel

advertisement
Schema VT 2013
Hjärnans och kroppens läkemedel
23/1
18.00-20.00
Upprop, Introduktion: Sjukdomar och
läkemedel
30/1
18.00-20.00
Farmakodynamik
6/2
18.00-20.00
Farmakokinetik
13/2
18.00-20.00
Läkemedelsutveckling inom industrin
20/2
18.00-20.00
Nervsystemets organisation
27/2
18.00-20.00
Schizofreni och Neuropsykiatriska
utvecklingsstörningar
6/3
18.00-20.00
Depression, Ångest och
Personlighetsstörningar 1
13/3
18.00-20.00
Depression, Ångest och
Personlighetsstörningar 2
20/3
18.00-20.00
Smärta
27/3
PÅSK
3/4
18.00-20.00
Neurodegenerativa sjukdomar
10/4
18.00-20.00
Cancer
17/4
18.00-20.00
Kardiovaskulära sjukdomar och
Diabetes
24/4
18.00-20.00
Infektionssjukdomar
1/5
1:a Maj
8/5
18.00-20.00
Inflammatoriska sjukdomar
15/5
18.00-20.00
Repetition-diskussion om inlämnade
frågor
Föreläsare: Anders Undén docent, universitetslektor
Download