Föreläsningar om depression 17 december

Föreläsningar om depression 17 december
Efter succén med Psykiatrins Dag den 8 november erbjuder
Psykiatriska kliniken ytterligare en chans att lära mera om
depression.
Plats: Visby lasaretts aula.
Begränsade platser. Först till kvarn gäller.
Program:
15.00 - 15.10 Inledning
15.10 - 15.40 Depression - en sjukdom som drabbar alla
15.45 - 16.15 Antidepressiva läkemedel - fördelar och nackdelar
16.20 - 16.50 Kognitiv beteendeterapi - ett psykoterapeutiskt
behandlingsalternativ?
16.55 - 17.25 Elbehandling - en human behandlingsmetod?
17.30 - 17.55 Deprimerade barn - finns det?
18.00
Avslutning
Välkomna!
Psykiatriska Kliniken
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN