Psykisk ohälsa och depression hos äldre

advertisement
Inbjudan
till konferens
Psykisk ohälsa och
depression hos äldre
N
ere i det svarta hålet finns ingenting. Det spelar ingen roll vad andra gör
eller vad som händer utanför. Allt är ändå helt meningslöst. Så beskriver
en deprimerad person sin upplevelse av livet och världen och om ingen
hjälp ges kan det i värsta fall leda till suicidala tankar och handling. Vi vet att
­depression ökar med ålder och att äldre män är den mest suicidala gruppen
men det finns både medicin och terapi som hjälper. Men först måste vi börja
våga se och våga fråga både den äldre och oss själva samt att öka vår kunskap
om vad vi kan och bör göra.
Målgrupp: Förtroendevalda, chefer och personal inom kommun och hälso- och
sjukvård.
Torsdag 2 mars 2017, Folkets hus, Järntorget, Göteborg.
Psykisk ohälsa
och depression
hos äldre
PROGRAM
08.30Registrering och kaffe
09.00Inledning
Charlotte Barouma, moderator, Linda Macke och Agneta Bergqvist
09.10Vad är det som är så särskilt med depression hos äldre?
­Konsekvenser av obehandlad depression
Margda Waern, överläkare och professor vid Göteborgs universitet,
institutionen för psykiatri och neurokemi
10.00Fika
10.30Behandling av depression hos äldre – SBU:s rapport granskar
forskningen om behandling av depression hos personer över 65 år.
Göran Bertilsson, biträdande projektledare vid statens beredning
för medicinsk och social utvärdering (SBU)
11.15Paus
11.20Mötet, berättelsen och personens värden i livet – grunden för
allians, hjälp och behandling vid psykisk ohälsa
Johan Andreen, specialistläkare psykiatri, Nationellt centrum för
suicidforskning och ­prevention av psykisk ohälsa (NASP)
12.00Lunch
13.00Vårdcentralerna – vad kan och vad ska de göra?
Charlotte Barouma, grundare av Äldrevårdcentralen
Wästerläkarna 70+
13.30Första hjälpen till psykisk hälsa hos äldre – kunskap minskar
rädsla
Agneta Bergqvist, utvecklingsledare, Kommun och sjukvård
­Samverkan i Göteborgsområdet med instruktör Charlotte Lundqvist
14.00Fika
14.30Livsloppsperspektiv på psykisk hälsa hos äldre
Anne Ingeborg Berg, leg. psykolog och docent, psykologiska
­institutionen vid Göteborgs universitet
15.15Paus
15.20Träffpunkternas betydelse för den psykiska hälsan
Lisbeth Lindahl, FoU i Väst/GR, som utvärderat träffpunkter i
­Göteborgs Stad.
15.50–16.00 Avslutning
Tid och plats
Torsdag 2 mars 2017
kl 09.00–16.00.
Registrering från kl. 08.30.
Folkets Hus, Järntorget,
Göteborg.
Bekräftelse skickas ut ca 10
dagar innan kursstart.
Avgift
1 250 kr exkl. moms för GR:s
medlems­kommuner
1 500 kr exkl. moms för övriga.
Förtäring under dagen ingår.
Anmälan
Anmälan görs direkt genom
att klicka här.
Vid frågor kring anmälan
­kontakta
[email protected]
Sista anmälningsdag:
måndag 2 februari 2017.
Anmälan är bindande och
vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras
full avgift. Anmäld plats kan
alltid överlåtas till annan
person.
Upplysningar
Karin Westberg,
[email protected]
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
Konferensen är ett samarrangemang mellan
GR och Kommun och Sjukvård Samverkan i Göteborgsområdet
Download