Inspirationsdag äldres psykiska hälsa och ohälsa Eslövs

advertisement
Inspirationsdag
äldres psykiska hälsa och ohälsa
Eslövs medborgarhus
den
6 oktober kl. 9-16
Målgrupp: Allmänhet och alla yrkeskategorier som möter äldre i sitt dagliga
arbete inom kommun, primärvård och sjukhus
Innehåll: Bland annat ”Riv 65-års gränsen och rädda liv”, moderator och
föreläsare Susanne Rolfner Suvanto, författare till flera böcker i ämnet och
flitigt anlitad föreläsare i Sverige.
Vi får också lyssna till äldrepsykiatrin i Helsingborg; organisation, arbetssätt
och samverkan, om psykiatri hos äldre, depression och suicid och om vikten
av aktivitet, vanor och rutiner hos äldre med depression.
Margareta Sandberg, enhetschef, Mats Värbrand, överläkare och specialist
i psykiatri och Carina Tordai, arbetsterapeut.
Mer om program och innehåll hittar du framöver på
www.kfsk.se/aldre
Boka in datumet i kalendern redan nu!
Download