Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

advertisement
Psykisk ohälsa hos personer med
intellektuell funktionsnedsättning
och/eller autism
Petra Björne, Malmö stad,
Jenny Hellstrand, Svedala
Bibi Nordström, Lund
Anders Elmkvist, Division Psykiatri
Pernilla Lindeberg, Kävlinge
Ingrid Kongslöv, Habilitering och
hjälpmedel
Jimmy Strand, Lund
Lise Pelle, Landskrona
Anders Götesson, Hässleholm
Bernard Christiansson, Division
Psykiatri
Emelie Sundén, KFSK
Uppdraget
• Säkra samverkan mellan huvudmännen
kring denna målgrupp och samarbeta
kring hur vård och omsorg kan
förbättras
• Målgruppen behöver lyftas och det finns
behov av gemensam kunskapsutveckling
Bakgrund
• Personer med intellektuell
funktionsnedsättning och/eller autism
riskerar att utveckla psykisk ohälsa i
högre grad än andra
• Orsaken till detta är okänd, men
bidragande orsaker kan vara en ökad
känslighet och/eller en ökad stress till
följd av levnadsomständigheter.
Målet med rapporten
• Målgruppen ofta behöver stöd från olika
aktörer och deras hälsa är beroende av
ett fungerande nätverk mellan aktörer.
• Identifiera faktorer i ett långsiktigt,
strukturerat och systematiskt
kvalitetsarbete med fokus på
målgruppens psykiska hälsa.
Rapportens innehåll
Målgrupp
Begrepp
LSS
Nätverk
Psykisk (o)hälsa
Åldrande
Rapportens innehåll forts.
Livsövergångar
Anhöriga
Ansvar
Fallbeskrivningar
Checklista
 Nätverk
 Bedömning
 Åtgärd
 Resultat
 Uppföljning
Förslag på förbättringar
1. Kompetensutveckling
2. Strukturer för kompetensanvändning
3. Kontinuerliga nätverksträffar då
brukaren behöver det
4. Systematiskt kvalitetsarbete
Download