Barn_som_väcker_funderingar

advertisement
Utbildningscenter Autism
Inbjudan till en föreläsning om
Barn som väcker funderingar
i förskolan
Armémuseum i Stockholm
21 februari 2012 13.00 - 17.00
Föreläsare: Ulrika Aspeflo
Målsättning:
Föreläsningen ska bidra till en ökad förståelse och kunskap om vilka svårigheter som kan ligga
bakom att vissa barn i förskolan väcker funderingar.
Pedagoger och föräldrar kommer också att få konkreta redskap för att kunna bemöta och utveckla
barnen i vardagen.
Innehåll:
 Vilka svårigheter ser vi och vad kan vi göra för att hjälpa barnet och barngruppen att
fungera?
 Vad kan vi med relativt enkla medel göra för att underlätta kommunikation och
leksituationer?
 Hur kan vi ta vara på intressen och styrkor hos barnet?
 Genom ett bra samarbete med barnets föräldrar kan vi skapa en positiv utveckling - vad är
viktigt att tänka på?
Föreläsare:
Ulrika Aspeflo är leg. logoped samt utbildare och föreläsare för Utbildningscenter Autism. Hon har
också under många år arbetat med barn med autism inom barn- och ungdomshabilitering. Ulrika
har tidigare arbetat i ett specialistteam för barn med autism och arbetar nu som specialpedagog på
50% i Varberg. Hon har också skrivit böcker inom ämnet.
Kostnad:
Personal 595 kr ex moms
Föräldrar/anhöriga/person med diagnos 300 inkl moms
Målgrupp:
Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamheter. Personal inom
BVC och barnhabilitering..
Välkommen!
Anmälningstalong
Barn som väcker funderingar
i förskolan
Armémuseum i Stockholm 21 februari 2012
Kl. 13.00 - 17.00
En anmälan per person, endast skriftlig anmälan, ej per telefon.
Namn (texta) ________________________________________________________
Adress för bekräftelsen
__________________________________________________________________
Postnr _________________________
Ort:_______________________________
Tel dagtid ______________________
 Förälder/anhörig/person med diagnos
 Personal; yrke_________________________
Fakturadress (obs skriv ref nr eller ID-nr/arbetsplats och gatu- eller boxadress:)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Anmälan är bindande, vid förhinder kan plats överlåtas till annan person. Bekräftelse skickas.
Faktureras i samband med föreläsningen.
Sista anmälningsdag är 30 januari
Skicka eller e-posta Din anmälan till:
Utbildningscenter Autism
Åkersjövägen 10, 461 53 Trollhättan, alt. [email protected]
Download