Psykisk ohälsa - Finsam i Dalarna

advertisement
Föreläsning om
Psykisk ohälsa
-nu bryter vi tabun!
För allmänheten, anhöriga,
personer med diagnoser,
yrkesverksamma personer
och arbetsgivare.
Torsdag 8 september kl 18:30
Lillmokyrkan, Malung
Annika Johansson, Autism & Aspergerföreningen,
föreläser om Aspergers syndrom
Kostnadsfritt!
Alla hälsas välkomna!
Download