Ingrid Liljeroth
Vardagens komplexitet
Samhällets tankeförenkling
GRUNDSKOLANS MÖJLIGHETSVÄRLD
1700 skoldagar
eller
13.000 timmar
i vardagen och livet
FÖRHÅLLANDET MELLAN LIVSMILJÖER OCH
VERKSAMHETER
Ingrid Liljeroth
Metaforen kunskapshuset för en medvetandegörande pedagogik
TAK OCH VINDSVÅNING: Samhälle – omgivning - miljö
Organisation
Pedagogik
VÅNING 4
Verksamheten
som social och
fysisk bas
Pedagogik
VÅNING 3
Pedagogiken
som kunskap
och redskap
Psykologi
VÅNING 2
Kunskap om människan i utveckling
relaterad till
funktionsnedsättning
och egenperspektiv
Filosofi
VÅNING 1
Värdegrund utifrån hinder
och möjligheter.
Perspektivförändringar på
roller och uppdrag.
Filosofi
GRUNDEN
Visionen: utveckling
mot en livsväg är
möjlig genom stöd
GRUNDKRAFTER
Individer
Vem agerar?
Det är individer som gör arbetet och individer
som använder verksamheten. Allt förmedlas
genom dem.
Strukturer
Vad formar?
Verksamhetsstrukturer formas av synsätt,
styrdokument, föreställningar, kunskaper mm.
Processer
Vad sker?
Verksamhetsprocesser uppstår genom att
skeendet ständigt tillför något nytt vilket skapar
förändring.
Individer
Individevidens
Tillförlitlighet i förhållande till
individen
Processer
Strukturer
Förtrogenhetsevidens
Tillförlitlighet i det faktiska
skeendet
Forskningsevidens
Tillförlitlighet i den använda
kunskapen
Autism för individen – Donna Williams
Det viktigaste jag lärt mig:
AUTISM ÄR INTE JAG.
Autism är ett informationsbearbetningsproblem som
bestämmer vem jag tycks vara.
Autism försöker hindra mig att vara fri och vara mig själv.
Autism försöker beröva mig liv, vänskap, omsorg, utbyte,
förmåga att visa intresse, att använda min intelligens, att bli
delaktig…..
Den försöker att begrava mig levande.
Det näst viktigaste jag lärt mig, är:
JAG KAN BEKÄMPA AUTISMEN…..
JAG SKALL BEHÄRSKA DEN.
DEN SKALL INTE BEHÄRSKA MIG.
• IDENTITETEN
• "Identitet handlar om den jag är i den tid och
det samhälle jag lever i."