livskvalitet - Föreningen Pedagogiskt Arbete

Ett anpassat pedagogiskt arbetssätt
för personer med autism

Elin Löberg, Gryningens korttidsboende

Helene Lohman, Gåvovägens dagliga verksamhet

Iraj Yekerusta, Mellbygårdens gruppbostad
Vår syn på autism
Autism
är en funktionsnedsättning
Autismspektrum
som ett paraplybegrepp
Hjärnan
bearbetar informationen annorlunda
Nedsatt
förmåga till amspel
Begränsade
Annorlunda
intressen
sätt att kommunicera
Tydliggörande pedagogik

Visuella hjälpmedel

Hur fungerar det?

Exempel på hjälpmedel
Målet med tydliggörande
Hur blir vi starka i vår yrkesroll?

Arbetsmiljöfråga

Höja kompetensen

Exempel på insatser
Tänkandet och förhållningssätt

Filosofiska antagande

Etiskt ansvar

Kunskapsmassa
Pedagogiskt arbete

Ansvarsområde

Arbetsprocess

Arbetsredskap
Yrkesmodell för
Habiliteringsassistent/personal
Kunskaps
-massa
Filosofisk
antagande
Yrkesmodell
Ansvars
-område
Arbetsprocess
Arbetsredskap
Etiskt
ansvar
Metod och synsätt

Kunskap och arbetssätt

Metod eller synsätt
Nedläggning som metod
Emma:
”Jag känner mig så fruktansvärt kränkt.
Så maktlös. Obetydlig. Måste jag åka
tillbaka dit vill jag hellre dö.”
Verklighetsuppfattning hos en person med autism
Hur jobbar vi med individen?

Tydliggörande pedagogik

Ett salutogent perspektiv

Individ som utgångspunkt
Pedagogisk kartläggning
•
Styrkor
• Intresse
• Motivation
Bedömning av färdigheter

Kommunikation

Aktivitet i dagligt livet

Fritidsaktiviteter

Meningsfull sysselsättning
Individuell pedagogisk plan
Styrkor
Intresse
Motivation
Prioriterade aktiviteter inom följande områden
Långsiktiga mål
Aktivitet i
dagligt liv (ADL)
Fritid
Arbete/DV
Samspel
Kommunikation
Kortsiktiga mål
Fungerande
aktiviteter
En individuell pedagogisk plan för Kalle
Hjälpmedel
Dagsschema
Arbetsordning
Förhållningssätt
Inlärningsstrategier
Annan viktig information
Visuella instruktioner
Vad är livskvalitet för dig?
Ett individuellt anpassat boende
Sammanfattning

Kunskap om autism

Kunskap om individen (IPP)

Dokumentation

Synsätt, bemötande
Alla människors lika värde
Hög livskvalitet för alla personer med
funktionsnedsättning i samhället
Lite lästips!
Det är bra att fråga…
En riktig människa
Gunilla Gerland
Autismspektrum
Lorna Wing
Hälsans Mysterium
Antonovsky, Aaron
Yrkesmodell;
Mosey AC. Psychosocial components of occupational therapy. New York: Raven press; 1986
Pedagogiskt Perspektiv http://www.pedagogisktperspektiv.se/
Riksföreningen autism http://www.autism.se/