Utbildning i psykiatri/psykisk ohälsa hos äldre

advertisement
Utbildning i psykiatri/psykisk
ohälsa hos äldre
För dig som arbetar inom äldreomsorg
ONSDAG 13 APRIL
INNEHÅLL
• Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar
som kan drabba äldre personer
• Vanliga diagnoser och symptom – förvirring,
ångest, depression
• Psykiska sjukdomars utveckling
• Förändringar i livssituation och sviktande hälsa
som orsak till psykisk ohälsa
• Biverkningar som påminner om psykisk ohälsa
• Bemötande och förhållningssätt vid olika former
av psykisk ohälsa
• Om konflikter som uppstår i mötet med psykiskt
förvirrade personer och hur dessa hanteras
• Förebyggande insatser
Föreläsare är: Sophie Steijer, specialistläkare i
psykiatri, leg. psykoterapeut.
Vi bjuder på fika.
Föreläsningen är kostnadsfri.
Anmälan senast den 6/4 via www.sollentuna.se/
anmalan
Välkomna!
Ida Lorenzson
Margareta Hellblom Larsson
Kl 13-16
Sollentunasalen,
plan 13,
kommunhuset
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards