VÄLKOMMEN PÅ
ANHÖRIG DROP IN
PSYKIATRI PSYKOS, MÖLNDALS SJUKHUS
17/2 - KL. 15.30–16.30
16/3 - KL. 15.30–16.30
TEMA: INFO OM AVDELNINGARNA
TEMA: LÄKEMEDEL/BEHANDLING
13/4 - KL. 15.30- 16.30
18/5 - KL. 15.30–16.30
TEMA: INFO OM AVDELNINGARNA
TEMA: LÄKEMEDEL/BEHANDLING
PLATS: HUS V, KONFERENSRUM V 1.
ADRESS: HUS V, GÖTEBORGSVÄGEN 31, 431 80 MÖLNDAL
Är du närstående till en person som har eller har haft kontakt med Psykiatri Psykos? Då
är du välkommen till oss för att få information om vården som bedrivs på kliniken.
Syftet med träffarna är att du som närstående skall få information om vården, vilka
stödinsatser som finns att tillgå. Vid två tillfällen kommer en läkare att beskriva mer om
läkemedel och behandling. Ingen föranmälan krävs.
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA PERSONAL PÅ RESPEKTIVE AVDELNING