Psykiatri psykos - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

advertisement
2014-10-21
Välkommen till en kort Introduktion till
Interaktivt Bemötande
Tid:
Plats:
28 november kl. 09.00 – 11.00
Lagerbladet, Matsalsbyggnaden, Blå Stråket 10, Sahlgrenska sjukhuset
Interaktivt Bemötande är en mycket praktiskt inriktad metod för personal inom
socialtjänst och psykiatri att förbättra sin förmåga till kommunikation, förståelse och
bemötande. Två av utvecklarna av metoden Bas van Raay, psykolog och Tom
Kuipers, psykiater, kommer nu till Sverige.
I samband med det inbjuds alla intresserade inom socialtjänst och psykiatri till en
kortare introduktion av metoden. Introduktionen hålls på enkel och lättförståelig
engelska.
Den är speciellt utformad för arbete med personer med psykiska funktionshinder
men lämpar sig väl även för andra grupper.
Under utbildningen som helhet tränar man i tre dagar att bedöma och bemöta
människor i olika former av akuta situationer. Man får både kunskaper och
färdigheter som man direkt kan använda i sitt arbete. Metoden har som en
beståndsdel att man tränar på röda och gröna mattor (acceptans-zon respektive
ickeacceptans-zon) och kallas ibland därför mattmetoden.
Den är utvecklad i Holland och är mycket utbredd inom både socialtjänst och
psykiatri. Anhörigrörelsen i Holland har också erbjudit den till sina medlemmar
eftersom man ser att även andra än personal kan ha stor hjälp av den i umgänget
med personer med psykiska funktionshinder.
Ingen avgift men föranmälan ska skickas till [email protected]
Eventuella frågor och intresseanmälan för tredagarsutbildning kan skickas till
[email protected] eller [email protected]
Välkommen!
Daniel Abrams
FoUU-samordnare
Lennart Lundin
Verksamhetssamordnare
www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Psykiatri psykos
POSTADRESS 431 80 Mölndal
TELEFON växel 031-342 10 00
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards