Poster depression schizofreni

advertisement
närstående till någon med
depression eller schizofreni?
Är du
Vill du delta i en forskningsstudie?
Vid Lunds universitet, på Institutionen för hälsa,
vård och samhälle arbetar en forskargrupp med
en studie med syftet att utveckla ett nätbaserat
stöd för närstående till personer med depression
eller schizofreni.
Läs mer om studien på:
www.sommarregn.se
Download