Välkommen till vårt anhörigcafé.

advertisement
Har du en närstående - barn, förälder, släkt
eller bekant med Schizofreni?
Välkommen till vårt anhörigcafé.
Paret Göran och Ulla Sjöstedt delar med sig av sina erfarenheter av att ha en son
som har schizofreni.
Vilka var de första tecknen? Hur reagerade omgivningen?
Fick familjen stöd av någon? Hur klarar en familj den utmaningen?
Finns det nätverk och intresseföreningar?
När?
Tid?
Var?
29 mars
18.30-20.30
Anhörigstöd Bollnäs,Våggatan 11
Kontaktpersoner
Anders Skogh Vuxenskolan 070-3440768
Inger Ekholm Anhörigstöd 0278-25 715
Läs mer på www.sv.se
Download