Vårens lunchseminarier

advertisement
Vårens lunchseminarier
Tid: Fredagar kl 12-13. (Medtag lunch) Plats: Rum Nasvell (rum 3), Entréplan ing 10
2014-01-17
Eva Baghdassarian
Hjärnstamsaudiometri i
psykiatrisk diagnostik
Redogörelse för Uppsalastudien 20092012. Blind utvärdering av SD-BERA
(SensoDetect® Brainstem Evoked
Response Audiometry) hos patienter med
schizofreni och vuxen-ADHD vs friska
kontroller
2014-01-31
Johan Bengtsson
Repetitive Transcranial
Magnetic Stimulation in
severe mental illness
rTMS har använts för ffa behandling av
depression i ca 15 år o kommer att börja
användas i Uppsala från hösten 2014. Det
har också använts för att lindra negativa
symtom vid schizofreni. Jag kommer att
presentera en översikt till mitt
doktorandarbete.
2014-02-14
Leif Lindström
Tidiga prognostiska faktorer
vid schizofreni; en 25-35årsuppföljning
Rapport från ett projekt med
långtidsuppföljning av personer som
vårdats för schizofreni.
2014-02-28
Christina Nehlin Gordh
Motiv till alkohol/droganvändning bland
patienter inom psykiatrin
Vilken roll spelar alkohol/droger i våra
patienters liv? Varför behöver vi känna till
det? Rapport från pågående projekt
2014-03-14
Tomas Furmark, professor
inst. för psykologi, UU
Mono eller stereo? Att
kombinera SSRI och KBT vid
behandling av social fobi.
Ger kombinationsbehandling med SSRIläkemedel tillsammans med kognitivbeteendeterapi bättre effekter än
behandlingarna givna var för sig, och syns
effekterna i så fall i hjärnan? Under
seminariet kommer forskningsfynd från ett
pågående fMRI/PET behandlingsprojekt
av social fobi att diskuteras.
2014-03-28
Katarina Danielsson,
Lena Bergdahl
Sömnforskning
Rapporter från två pågående
doktorandprojekt
2014-04-11
Björn Milesson Fors
(NY TID)
Schizofreni - mortalitet och
sjuklighet i CVD (Cardio
vascular disease)
Presentation av doktorandprojekt
2014-04-25
Caisa Öster
Hälsa, livskvalitet och
hälsorelaterad livskvalitet vad är det och hur kan det
mätas?
Patientens syn på sjukdom, symtom och
behandlingsutfall är allt mer efterfrågat i
klinisk forskning för att mäta utfall och
genomföra hälsoekonomiska beräkningar.
Hur förhåller sig begreppen hälsa,
livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet
till varandra och vilka mätmetoder finns?
2014-05-09
Konstantinos Skordas
(Ändring)
Depression Self-Rating Scale- Kan man använda DSRS-A för att
Adolescents (DSRS-A),
identifiera depression hos tonåringar?
valideringsstudie
Vilka psykometriska egenskaper har
DSRS-A?
2014-05-23
Fotis Papadopoulos
(NY TID)
Googlesökningar på
självmord och suicid i Sverige
Rapport från pågående projekt
Download