Psykiatristöd

advertisement
Psykiatristöd
bjuder in till
Två workshops om de nya omvårdnadsdelarna i Psykiatristöds
vårdprogram Depression, Schizofreni och Suicidnära patienter
Psykiatristöds vårdprogram för depression, schizofreni och suicidnära patienter är
först ut med ett webbaserat stöd för psykiatrisk omvårdnad. Även de flesta andra
diagnosområdena på webbplatsen kommer under 2015 att få en omvårdnadsdel.
Psykiatristöds omvårdnadsdelar bygger på NANDA International, ett etablerat system
för omvårdnadsdiagnoser. Fördelar med ett gemensamt diagnossystem är att användningen underlättar att precisera patientens omvårdnadsbehov och ger verktyg för att
kommunicera och utveckla omvårdnaden.
Fyra specialistsjuksköterskor inom Stockholms läns landsting har tagit fram Psykiatristöds omvårdnadsprogram. Under en halvdag presenterar gruppen NANDAomvårdnadsdiagnoserna och vilka diagnoser som valts ut för arbetet inom psykiatrin.
Med de nya omvårdnadsprogrammen får sjuksköterskan tillgång till en webbaserad
handbok att arbeta med inom den psykiatriska omvårdnaden.
Vad
Workshop om omvårdnadsdelarna i vårdprogrammen Depression,
Schizofreni och Suicidnära patienter. Presentation och diskussion.
När
19 januari, kl. 13.30–16.00, alternativt 26 januari, kl. 9.00–11.30
Var
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63A,
bottenvåning, lokal: Fataburen. Vänligen gå via receptionen.
Anmälan
Anmäl dig i kurskatalogen janusinfo.se/fortbildning till ett av tillfällena.
Anmälningsslut är den 11 december 2015. Deltagandet är gratis.
Varmt välkommen!
Lena Forsroos
Catrin Hägerholm
Astrid M Källström
Projektledare omvårdnadsprogram,
Specialistsjuksköterska
och utbildningsledare,
Norra Stockholms Psykiatri
Ledare Utvecklingscentrum/
Centrum för psykiatriforskning
SLL-vårdsakkunnig Psykiatri
Processledare och webbredaktör
Psykiatristöd/Vårdgivarstöd
Avdelning Stöd för evidensbaserad medicin
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards