GAP-analys - Samverkanstorget

advertisement
GAP-analys
Anne Höjer
Utbildning
Ja
Nej
Gemensam pedagogisk utbildning
0%
100 %
Pedagogisk utbildning till anhöriga
med flera
Finns men behöver utvecklas
Planerat införande
0%
70 %
20 %
10 %
Boende
Ja
Nej
Erbjuder långsiktig boendelösning
Finns men behöver utvecklas
50 %
50 %
0%
Erbjuder permanent boende utan
”krav”
Finns men behöver utvecklas
Skall finnas inom annan enhet
30 %
20 %
40 %
10 %
Arbete och studier
Ja
Nej
Individanpassat stöd för personer
- med motivation till arbete
Finns men behöver utvecklas
Planerat införande
10 %
40 %
-med behov av stöd för att behålla arbetet
Finns men behöver utvecklas
Planerat införande
10 %
10 %
10 %
70 %
Sysselsättning utanför hemmet för personer
med schizofreni
Finns men behöver utvecklas
Planerat införande
40 %
0%
40 %
10 %
50 %
10 %
Åtgärder mot kvarstående symptom och
funktionsnedsättning
Ja
Nej
Färdighetsträningen enligt modell
Finns men behöver utvecklas
Planeras
Påminnelse om besökstider
Finns men behöver utvecklas
50 %
20 %
20 %
80 %
20 %
10 %
Psykpedagogisk åtgärd om
sjukdomshantering
Finns men behöver utvecklas
Planeras
0%
70 %
10 %
10 %
Åtgärder i hem och familj
Ja
Nej
Familjeinterventioner
Finns men behöver utvecklas
Planeras
10 %
20 %
10 %
60 %
Anpassat stöd för personer med
- schizofreni i eget boende
Finns men behöver utvecklas
70 %
30 %
0%
- specifikt anpassat föräldrastöd
Finns men behöver utvecklas
Planeras
Ej svar
20 %
10 %
10 %
10 %
50 %
- schizofreni boende i bostad särskild service
Finns med behöver utvecklas
60 %
40 %
0%
Integrerad psykiatri
Ja
Nej
Intensiv case management (ACT-modell för
högkonsumenter)
Finns men behöver utvecklas
Planeras
Skall finnas inom annan enhet
0%
50 %
Kontakt öppenvårdsteamet, socialtjänst före
utskrivning och slutenvård
Finns men behöver utvecklas
40 %
Modell för delat beslutsfattande
Finns men behöver utvecklas
Planerat införande
10 %
40 %
30 %
20 %
Mindre intensiv Case Management enligt
resursmodellen
Finns men bör utvecklas
20 %
10 %
10 %
60 %
10 %
20 %
20 %
0%
60 %
Fortsättning integrerad psykiatri
Ja
Nej
Erbjuda långsiktig boendelösning
Finns men behöver utvecklas
40 %
60 %
0%
Erbjuda permanent bostad utan krav på
behandlingsföljsamhet – meritering
Finns men behöver utvecklas
Skall finnas inom annan enhet
20 %
30 %
Hjälp till bostad enligt trappstegsmodellen
Finns men behöver utvecklas
Skall finnas inom annan enhet
70 %
20 %
10 %
40 %
10 %
0%
Download