Program

advertisement
Seminarium 3 (psykossjukdomar; öppet seminarium) – Sydvästsvenska Forskarskolan i Psykiatri, andra skolan.
Tid: 2013-01-29, 10.00-16.35
Plats: ”10:an” i Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken.
Aktuell forskning kring schizofreni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.00 - 10.10 Kaffe etc
10.10 - 10.15 Välkommen! - Bo Söderpalm
10.15 - 11.00 Dopamin och schizofreni – ett dryg 50-årigt perspektiv – Arvid Carlsson
11.00 – 11.15 frågor, diskussion…påtår?
11:15 – 12:00 Hjärnavbildningstekniker och studier av schizofreni – Lars Farde
12:00 – 12:15 frågor, diskussion
12:15 – 13:15 Lunch
13.15 – 14:00 Kynurensyra och schizofreni - Göran Engberg
14:00 – 14:15 frågor, diskussion
14:15 – 15:00 Nya läkemedelsstrategier vid behandling av schizofreni – Torgny Svensson
15:00 – 15.30 frågor, diskussion, eftermiddagskaffe
15:30 – 16:15 Kognitionsstörning vid schizofreni – yttringar, konsekvenser, forskning – Lennart Lundin
16.15 – 16:30 frågor, diskussion
16:30 – 16:35 ”Wrap-up”, Bo Söderpalm
Download