Studium, LPA – LÄPS 3

advertisement
Studium, LPA – LÄPS 3
Kurs: Äldrepsykiatri
Schizofreni
Rapport skriven av:
Annelie Carlsson
Rind malmberg
Eva-Britt Nordqvist
Lovisa Nokrach
Karin Nerdrum
Anita Arvesen
Handledare: Elisabeth Hansson
Göteborg 090224
Sammanfattning
”När mina ögon ser färger, ser ni sjukdom i mina ögon. När jag ser framtid ser ni galenskap.
Jag är svag. Världen utanför är stark och jag vet att jag måste hitta fler av min sort för att
överleva. Tänk att vara så många tillsammans enade om en sanning. Det måste vara
fantastiskt, slippa tvivla på sig själv och sina syner.
Det är helt okey med mig att ni har er sanning. Men ni kan inte tvinga mig att tycka om den.
Ni har en verklighet och jag lever i en värld som inte existerar. Men jag behöver min värld.
Den är verklig, och framförallt viktig, för mig. I min värld lever jag. I er värld håller jag mig
levande. Jag snavar på mörkret och vet inte hur jag skall ta mig upp igen. Hur gör ni? Läste ni
instruktionsboken i mammas mage? Är det någon som missat att tala om lösenordet för mig?
Eller är det helt enkelt så att jag är felprogrammerad?”
Utdrag ur novellsamlingen Att leva med schizofreni
Schizofreni är den största psykossjukdomen. I detta grupparbete beskriver vi historia,
diagnostik, symtom och behandling. Vi har tagit upp anhörigas situation samt belyst valda
delar ur Socialstyrelsens slutrapport om Kommunernas insatser för personer med psykiska
funktionshinder.
Innehållsförteckning
Bakgrund
sid 1
Syfte
sid 1
Metod
sid 1
Historia
sid 2
Schizofreni
sid 4
Vad orsakar psykossjukdom?
sid 6
Äldre med schizofreni
sid 7
Diagnos
sid 9
Behandling
sid 11
Anhöriga
sid 14
Lagar
sid 15
Kommunernas insatser
sid 18
Diskussion
sid 18
Download